פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

בריאותם של עובדי הבנייה הפלסטיניים בישראל

ארז מימון ארז מימון

החל משנת 1967 ישראל שולטת בשטחי הגדה המערבית, ועבודתם של פלסטינים מוסדרת על ידי מכסות שמנפיקה ישראל להיתרי עבודה. נכון ליוני 2021 מכסת היתרי העבודה  עומדת על כ 120,000 היתרים שמתוכם כ80,000 בתחום הבנייה.

בחודש האחרון פורסם דו"ח של עמותת קו (ראה קישור והרחבה בקישור מטה), אשר ניסה לאמוד את ההשפעה הבריאותית  של העבודה באתרי הבנייה  בישראל על העובדים הפלסטינאים. הדו"ח  מעלה תמונה עגומה של פגיעה ישירה בבריאות העובדים בגלל אופי העסקתם בעבודות בנייה בישראל, המשמעות של איסור הלינה בשטחי ישראל.

בשולחן עגול בו השתתפתי ואשר נערך בשגרירות גרמניה במהלך חודש נובמבר האחרון, בהובלה של עמותת קו לעובד, הוחלט על מפת דרכים שתעזור בקידום חקיקה לשיפור המצב הקיים. במאמר קצר זה אציג מספר נתונים מענייניים שעלו בדו"ח של קו לעובד שהתבסס על סקר שנערך על 256 עובדים בתחום הבניה.

השפעות בריאותיות של העיסוק בתחום הבנייה על העובדים הפלסטינאים

כמעט כל הנשאלים במדגם, ענו כי העבודה באתרי הבנייה משפיעה באופן מהותי על בריאותם. בפירוט סוגי הפגיעה ניתן לראות כי מאוד נפוצה בקרב עובדי הבנייה. ובאופן חריג גם כאבי ראש אותם הם חווים באופן תדיר. במפגש נכחו מספר רופאים תעסוקתיים שהסבירו כי לדעתם, ההסבר יכול להיות זמן הנסיעה וההמתנה הממושכת בתורים.

המעבר במחסומים והדרך הארוכה לעבודה

מהדוח עולה כי לרוב העובדים לוקח בין שעתיים עד ארבע שעות להגיע כל יום למקום העבודה בישראל. יום העבודה מתחיל בשעת יציאה מוקדמת בבוקר, עמידה בפקקי תנועה בשטח הרשות ומאוחר יותר המתנה ועומסים במעברים. ניתן לראות כי העובדים משייכים את הירידה במצב הרוח (סימפטום של דיכאון) להשהות הארוכה בדרכים בדרך אל ומהעבודה בישראל. ניתן להעריך שבזבוז זמן זה בדרכים מוביל גם לעייפות מצטברת ופגיעה בריכוז, שפוגמת באיכות העבודה וגם בבטיחותה.

לסיכום

מהדו"ח עולה, כי לאופי העסקתם של העובדים הפלסטינאים באתרי הבנייה בישראל יש השלכות משמעותיות על בריאותם האישית. ראוי שהמעסיקים של עובדים אלו, יהיו מודעים לקשיים ולאתגרים העומדים בפניהם במהלך עבודתם באתרי הבנייה אך גם בתהליך הגעתם וחזרתם מהעבודה  ואז אולי נוכל לפעול לצמצום הבעיה.

לקריאת הדו"ח המלא של עמותת קו לעובד לחץ/י כאן.