article banner
מאמרים בתחום הבקרה

הכדור נמצא בידי הקבלנים

התקנות החדשות לא צמחו בוואקום

לאחרונה אושרו בוועדת העבודה של הכנסת תקנות שיאפשרו להטיל אחריות אישית ועיצומים כספיים על קבלנים מבצעים שבאתרי הבנייה שלהם נמצאו כשלים בטיחותיים.

התקנות קובעות שחברה קבלנית עלולה להיקנס בסכום של עד ל-35,280 שקלים על כל עבירת בטיחות. במידה ומנכ"ל החברה אינו פועל לתיקון ההפרות שנחשפו, הוא עלול להיקנס בעד כ-9,000 שקלים.

אלא על רקע עלייה ממשית וכואבת בתאונות באתרי בניה, כך שכמעט כל פרויקט בנייה משמעותי גובה מחיר דמים. כתוצאה מהחרפת הבעיה, קדמו אמצעי התקשורת בשנים האחרונות ידיעות על תאונות בניה לעמודים הראשונים. עם זאת, יתכן שאחת הסיבות שטרם קמה זעקה ציבורית משמעותית, מאחר ומרבית הנפגעים הינם פועלים זרים מטורקיה, רומניה ומהגדה המערבית.

אישור התקנות החדשות פילג את השיח על הבטיחות באתרי בניה לשני מחנות. המצדדים בהגברת האכיפה על הקבלנים, ובראשם יוזם המהלך שר העבודה והרווחה חיים כץ, אשר גורסים שרק קנסות והטלת אחריות אישית על מנכ"לי חברות הבנייה יצמצמו את התופעה. לעומתם, ראשי ענף הבניה הטוענים שגם כך רווחי הפרויקטים הקבלניים גבוליים למדי, כך שהטלת עלויות נוספות על החברות אינה מהווה פתרון לתאונות, אך עלולה לפגוע כלכלית בחברות עוד יותר.

לכאורה, קנס אישי בסך עד 9,000 שקלים אינו משמעותי, אך אין ספק שהינו צעד ראשון בלבד המהווה איתות לרצינות כוונות המחוקק לשיפור הבטיחות באתרי הבניה.

להערכתי, ללא שינוי מהותי במצב הבטיחות, יתרחבו אמצעי האכיפה שינקטו כלפי מנהלי החברות הן בקנסות והן בהטלת אחריות פלילית ואישית במקרים של כשלים בטיחותיים. מהלכים כאלה יובילו להכתמה פלילית ואישית עד כדי שלילת החופש האישי של מנהלי קבלנים שימנעו את השתלבותם בתפקידי ניהול בכירים בדירקטוריונים וכהונות במשרות בכירות בחברות, ובחברות בניה ציבוריות בפרט בגין אירועי בטיחות.

התקוממותם של הקבלנים כנגד המגמה כאמור מובנת

אך יש לזכור את המצב המטריד הבטיחות הנוכחי באתרי הבניה אשר גובה חיי אדם יקרים, אשר מספק הזדמנות לשינוי מגמה ולהובלת מהלך אפקטיבי לצמצום התאונות. רבים בענף הבניה חוששים שהגדלת עלויות הבטיחות בפרויקטי בנייה תפגע עוד יותר ברווחיות המצומצמת ממילא, למצב של הפסד.

לדעתי, חשש זה הינו מופרז וללא בסיס של ממש, מאחר ובמקרים רבים לא נדרשים לתוספת עלויות כבידה, אלא לשינוי גישה והכרה בחשיבות הנושא תוך הקצאת תשומת לב ניהולית והגדרת סדרי עדיפויות חדשים והקפדה על נהלי בטיחות אלמנטריים.

זאת ועוד, שדרוג משמעותי של הבטיחות בפרויקטי בניה בהיקפים של 100-200 מיליון שקלים עשוי להסתכם בעלויות של עשרות עד מאות אלפי שקלים בודדים בלבד לפרויקט, אשר יתבטאו בהעסקת מנהלי בטיחות בשיעורי משרה סבירים, הקפדה על הדרכות לעובדים ומבקרים, השקעה בציוד בטיחות אלמנטרי כדוגמת רתמות לעבודה בגובה, שלטי בטיחות בשפות מדוברות הנהוגות באתר, קסדות בטיחות וכדו'. סך ההוצאות הנ"ל שוות ערך לפרומילים ספורים מערך הפרויקט, השקעה שעשויה לחסוך בחיי אדם.

הכדור נמצא כעת בידי הקבלנים

ככל שאלה ינקטו בפעולות משמעותיות שתכליתן שיפור הבטיחות באמצעות פיקוח עצמי, הם ייתרו את הצורך בהכבדת האכיפה ובהגדלה ניכרת של הקנסות על החברות הקבלניות ועל מנהליהן. מהלך כזה לא רק יחסוך בחיי אדם יקרים, אלא גם ישפר את רמת האמון כלפי הקבלנים ואת המוניטין שלהם בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות. 

כותב המאמר הינו איציק נפתלין, שותף, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ. המאמר פורסם בעיתון 'דה מרקר', לצפייה לחץ/י כאן.