article banner
עלון יעוץ כלכלי

מסלולים נוספים שניתן ליהנות דרכם ממימון רשות החדשנות ומשרדי ממשלה

נוספו מסלולי סיוע ותכניות מענקים, למימון פעילויות שונות בחברתכם: מחקר ופיתוח, קליטת והעסקת עובדים חדשים, שיווק בינלאומי, הטמעת תכנות ומערכות מחשוב ועוד

בחוזר להלן סקירה נרחבת של תכניות המענקים העדכניות שמציעים גופי הסיוע הממשלתיים כיום.

שימו לב כי תכניות חדשות נפתחות חדשות לבקרים ועל כן חשוב להיות עם היד על הדופק. בנוסף לכך, לכל מסלול הקריטריונים והתנאים הייחודיים לו.

איך פאהן קנה יכולה לעזור? 

אנו נסייע מול רשות החדשנות, משרד הכלכלה ומשרד האנרגיה בבדיקת זכאות ובחירת מסלול המימון המתאים לכם, כתיבת הבקשה, הגשתה וליוויכם לאורך התהליך עד לקבלת המענק.

כיצד פאהן קנה תוביל אותך להצלחה?

אנו נסייע בגיבוש התוכניות  הפנימיות הרלוונטיות שלכם ונכין עבורכם את כלל המסמכים והחומרים הנדרשים להגשה, בצורה מיטבית ובמינימום השקעה מצדכם. צברנו ידע רב בייעוץ למגוון רחב של לקוחות, ליווי מול כלל הגורמים הממשלתיים, רשויות מוניציפליות ושחקנים עסקיים ומסחריים הגדולים ביותר במשק הישראלי. אנו מנוסים מאוד בהגשת בקשות לתכניות הסיוע השונות, ובליווי לקוחותינו לאורך כל התהליך והובלתם להצלחה.

 

להלן תכניות הסיוע הממשלתיות אשר פתוחות כרגע:

מסלול מעבר מפיתוח לייצור

התכנית מיועדת לחברות אשר סיימו פיתוח של אב טיפוס ונמצאות בשלב המעבר לייצור. המסלול מציע מענקים לתמיכה בהוצאות פיתוח של תהליכי ייצור למוצרים חדשניים – מענק בהיקף של עד 60% מהוצאות הפרויקט.

להמשך קריאה [ 95 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים באזורי עדיפות לאומית או ירושלים

מענקים לחברות אשר מתכננות להקים/ להרחיב או להעתיק את העסק לאזור עדיפות לאומית או ירושלים. מסלול זה מציע השתתפות במימון שכר העובדים החדשים למשך שנתיים – עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 86 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

 

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותם במשק נמוך: חרדים, בני המגזר הערבי, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים

מסלול זה מציע השתתפות במימון שכר עובדים למשך שנתיים – עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 89 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית או ירושלים

מענקים כספיים לחברות אשר מתכננות להקים/ להרחיב או להעתיק את העסק לאזור עדיפות לאומית או ירושלים. מסלול זה מציע השתתפות במימון שכר עובדים חדשים בשכר גבוה למשך שנתיים – עד 252,000 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 88 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

מענקים כספיים לחברות שיקלטו עובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

התכנית מציעה השתתפות במימון שכר עובדים למשך שנתיים – עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 106 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 11/09/2023

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדות חדשות ממזרח ירושלים

מענקים כספיים לחברות שיקלטו עובדות חדשות, אזרחיות או תושבות ישראל, המשתייכות לאוכלוסייה הערבית ומתגוררות במזרח ירושלים. התכנית מציעה

השתתפות במימון שכר העובדות למשך שנתיים - עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובדת חדשה שתיקלט.

להמשך קריאה [ 68 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 11/09/2023

מפתחים מוצרים בתחומי החלל? תוכלו לקבל על כך מענק כספי

רשות החדשנות מעוניינת לממן ולקדם פתרונות טכנולוגיים בתחומי החלל השונים, במטרה לצמצם את פערי ידע מול השוק העולמי ולסייע לחברות להתמודד עם האתגרים הקיימים בתחום (סיכון טכנולוגי, עלויות פיתוח גבוהות, כמויות ייצור מוגבלות ויוקר המערכות).

להמשך קריאה

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

בניתם תכנית לשילוב נשים בהייטק? תוכלו לקבל על כך מענק מהמדינה

רשות החדשנות מציעה מענקים כספיים לתמיכה בתוכניות שנועדו לתת פתרונות חדשניים לשילוב נשים בתפקידים טכנולוגיים בכירים, בדגש על נשים בעלות ניסיון בהייטק.

מטרת התכניות המוצעות להרחיב את הידע ולפתח הכשרות LLL (Lifelong learning) עבור עובדות קיימות בהייטק בתפקידים טכנולוגיים על מנת לשפר את מקצועיותן בתחומים טכנולוגיים מתקדמים.

להמשך קריאה

תאריך אחרון להגשה: 14/09/2023

מתכננים להכשיר יזמים ממגזר המיעוטים? בדקו את זכאותכם לקבל על כך

מענק כספי מן המדינה תכניות להכשרה רשות החדשנות מציעה מענקים כספיים לתאגידים רלוונטיים, לרבות מלכ"רים, אקדמיה, מוסדות מחקר ובתי חולים, המפתחים תוכניות חדשניות ופורצות דרך להכשרת יזמים ממגזר המיעוטים בתחומים טכנולוגיים. מטרת התכנית: לפתח הון אנושי פוטנציאלי מכלל הדיסציפלינות להקמת חברות הזנק ועידוד מועמדים לבחור ביזמות כנתיב מקצועי פוטנציאלי, להרחיב את ההובלה בעולם ההנבטה וההזנק ו/או להנביט ממיזמים טכנולוגיים/ רעיונות בעלי פוטנציאל יזמי.

להמשך קריאה

תאריך אחרון להגשה: 14/09/2023

מענקים למימון תכניות פיתוח הון אנושי לשילוב בדואים בהייטק

רשות החדשנות ומשרד העבודה מציעים מענקים כספיים לתאגידים (לרבות מלכ"רים) ומוסדות אקדמיה, המפתחים תוכניות חדשניות לקידום הון אנושי בקרב  האוכלוסייה הבדואית בנגב.

להמשך קריאה

תאריך אחרון להגשה: 21.09.2023

פיתחתם תכנית חדשנית לשילוב בני העדה האתיופית בהייטק? רשות החדשנות תשתתף בהוצאות

רשות החדשנות ומשרד העבודה מציעים מענקים כספיים לתמיכה בחברות המעוניינות להשיק תוכניות הכשרה חדשניות וייעודיות אשר ישלבו את בני העדה האתיופית בתעשייה עתירת הידע בישראל.

להמשך קריאה

תאריך אחרון להגשה: 21.09.2023

מעוניינים לייצר תכנית הכשרה מעשית לשילוב ג'וניורים בתעשיית ההייטק? תוכלו לקבל על כך מענק כספי מהמדינה

רשות החדשנות מציעה מענקים כספיים לחברות ומלכ"רים שיצרו תוכניות הכשרה מעשית במטרה להקנות לבוגרי מוסדות אקדמיה, ההנדסאות והכשרות החוץ האקדמיות ניסיון מעשי לצורך השתלבות עתידית מיטבית בתעשיית ההייטק בתפקידים טכנולוגיים ובתפקידי צמיחה.

להמשך קריאה

תאריך אחרון להגשה: 27.09.2023