article banner
עלון יעוץ כלכלי

מסלולים שניתן ליהנות דרכם ממימון רשות החדשנות ומשרדי ממשלה

בתקופה האחרונה נפתחו הרבה מאוד מסלולי סיוע ותכניות מענקים, למימון פעילויות שונות בחברתכם: מחקר ופיתוח, קליטת והעסקת עובדים חדשים, שיווק בינלאומי, הטמעת תכנות ומערכות מחשוב ועוד

בחוזר להלן סקירה נרחבת של תכניות המענקים העדכניות שמציעים גופי הסיוע הממשלתיים כיום.

שימו לב כי תכניות חדשות נפתחות חדשות לבקרים ועל כן חשוב להיות עם היד על הדופק. בנוסף לכך, לכל מסלול הקריטריונים והתנאים הייחודיים לו.

איך פאהן קנה יכולה לעזור? 

אנו נסייע מול רשות החדשנות, משרד הכלכלה ומשרד האנרגיה בבדיקת זכאות ובחירת מסלול המימון המתאים לכם, כתיבת הבקשה, הגשתה וליוויכם לאורך התהליך עד לקבלת המענק.

כיצד פאהן קנה תוביל אותך להצלחה?

אנו נסייע בגיבוש התוכניות  הפנימיות הרלוונטיות שלכם ונכין עבורכם את כלל המסמכים והחומרים הנדרשים להגשה, בצורה מיטבית ובמינימום השקעה מצדכם. צברנו ידע רב בייעוץ למגוון רחב של לקוחות, ליווי מול כלל הגורמים הממשלתיים, רשויות מוניציפליות ושחקנים עסקיים ומסחריים הגדולים ביותר במשק הישראלי. אנו מנוסים מאוד בהגשת בקשות לתכניות הסיוע השונות, ובליווי לקוחותינו לאורך כל התהליך והובלתם להצלחה.

 

להלן תכניות הסיוע הממשלתיות אשר פתוחות כרגע:

תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים

מסלול מענקים למימון עלויות רכישה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב המיועדות לייעל את מערכי הייצור, ניהול מלאי, ספקים, מכירות ועוד (כגון תכנות ERP, CRM, BI, בקרה ואוטומציה למערת הייצור ועוד) .ניתן לקבל מענקים בהיקף של עד 35% מההוצאות במהלך 24 חודשים - ועד 350 אלף ₪ לחברה.

להמשך קריאה

תאריך אחרון להגשה: 15/08/2023

 

כסף חכם - מענקים למימון פעילות שיווקית חדשה בחו"ל

המסלול מיועד לחברות אשר מתכננות לפנות לשוק יעד חדש בחו"ל, או מהלך שיווקי חדש בשוק בו פועלות. התכנית מציעה מענקים בהיקף של עד 500 אלף ₪, למימון הוצאות שיווקיות לחו"ל ומתן ליווי מקצועי, במטרה להגדיל את היקף המכירות בשוק היעד.

להמשך קריאה [ 80 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 20/08/2023

 

מסלול מעבר מפיתוח לייצור

התכנית מיועדת לחברות אשר סיימו פיתוח של אב טיפוס ונמצאות בשלב המעבר לייצור. המסלול מציע מענקים לתמיכה בהוצאות פיתוח של תהליכי ייצור למוצרים חדשניים – מענק בהיקף של עד 60% מהוצאות הפרויקט.

להמשך קריאה [ 95 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

 

מענקי מחקר ופיתוח של משרד האנרגיה והתשתיות: מסלול הזנק ומסלול חלוץ והדגמה

תכנית מענקים לתמיכה בפיתוח של טכנולוגיות חדשניות בתחומי האנרגיה והמים. במסגרת זו שני מסלולים: מסלול הזנק המיועד לפרויקטים בשלבים הראשונים של מחקר ופיתוח, בו ניתן לקבל מענקים בהיקף של עד 750,000 ₪ לכל פרויקט, ומסלול חלוץ והדגמה המיועד למימון פרויקטים בשלים יותר ומציע מענקים בהיקף של עד 3 מיליון ₪ לפרויקט.

להמשך קריאה [ 68 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 31/07/2023

 

פיילוטים בטכנולוגיה חדשנית בתחום האנרגיה

התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר פיתחו טכנולוגיה חדשנית בתחום האנרגיה: התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה, משאבי מים, אוצרות טבע, אנרגיות מתחדשות וחלופיות, התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה, קיימות במרחב האורבני, צמצום פליטות, אגירת והמרת אנרגיה ועוד. המענקים יינתנו לטכנולוגיות בשלות יחסית אשר הנמצאות לקראת יישום והרצה באתר לקוח (פיילוט), במטרה לבחון את היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים. במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 70% מהוצאות הפרויקט.

להמשך קריאה [ 82 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 15/08/2023

 

פיילוטים בטכנולוגיה חדשנית בתחום הגנת הסביבה (קלינטק)

התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר פיתחו טכנולוגיה חדשנית בתחום הגנת הסביבה: מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלוונטיים ועוד. המענקים יינתנו לטכנולוגיות בשלות יחסית אשר הנמצאות לקראת יישום והרצה באתר לקוח (פיילוט), במטרה לבחון את היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים.  במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 75% מהוצאות הפרויקט.

להמשך קריאה [ 94 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 29/08/2023

 

פיילוטים במשרד לביטחון לאומי

התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר פיתחו טכנולוגיה חדשנית אשר עתידה להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון לאומי וגופי הביטחון הלאומי בישראל. המענקים יינתנו לטכנולוגיות בשלות יחסית אשר הנמצאות לקראת הרצה (פיילוט) בגופים בטחונים ישראליים או על בסיס יכולות, נתונים או מידע הנמצא ברשותם. במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 60% מהוצאות הפיילוט.

להמשך קריאה [ 87 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 22/08/2023

 

פיילוטים ברשויות מקומיות

התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר פיתחו טכנולוגיה חדשנית בשירות גופי השלטון המקומי, לדוגמא: טכנולוגיה אשר מציעה שיפור של השירותים המוענקים לתושבים על-ידי גוף השלטון המקומי, או שיפור האפקטיביות בפעילותו למען התושבים. המענקים יינתנו לטכנולוגיות בשלות יחסית אשר הנמצאות לקראת הרצה (פיילוט) ברשות מקומית, במטרה לבחון את היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים. במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 60% מהוצאות הפיילוט.

להמשך קריאה [ 81 kb ]

מועד אחרון להגשה: 30/07/2023

 

פיילוטים בטכנולוגיה חדשנית בתחום הפינטק

התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר פיתחו טכנולוגיה חדשנית בתחום הפינטק - כזו המקדמת את אסטרטגית רשות ניירות ערך ותפקידיה. המענקים יינתנו לטכנולוגיות בשלות יחסית אשר הנמצאות לקראת פיילוט באתר ההרצה או במשרדי החברה (ככל שהפיילוט מתבצע מול הציבור). במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 60% מהוצאות הפיילוט.

להמשך קריאה [ 83 kb ]

מועד אחרון להגשה: 15/08/2023

 

פיילוטים בתחום 5G

התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר פיתחו טכנולוגיה חדשנית בתחום התקשורת, בדגש על כאלו המתבססים על תשתיות דור 5. המענקים יינתנו לטכנולוגיות בשלות יחסית אשר הנמצאות לקראת הרצה (פיילוט) בסביבות עבודה מבצעיות ובאתרי ניסוי של  משרד התקשורת. במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 70% מהוצאות הפיילוט.

להמשך קריאה [ 80 kb ]

מועד אחרון להגשה: 22/08/2023

 

פיילוטים בתחום הבניה

התכנית מיועדת לחברות ישראליות אשר פיתחו טכנולוגיה חדשנית בתחום הבינוי, אשר עתידה להביא לשיפור הפריון בענף הבנייה, להגברת התיעוש, הארכת חיי המוצרים והתייעלות במשאבי הבנייה.  המענקים יינתנו לטכנולוגיות בשלות יחסית אשר הנמצאות לקראת יישום והרצה באתר לקוח (פיילוט), במטרה לבחון את היתכנותן בקנה מידה תעשייתי ובקרב לקוחות רלוונטיים.  במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 70% מהוצאות הפיילוט.

להמשך קריאה [ 88 kb ]

מועד אחרון להגשה: 15/08/2023

 

תכניות מו"פ והרצה לקידום יכולות טכנולוגיות של תעשיות הייצור בענף הבניה

תכנית מענקים המיועדת לחברות ייצור מענף הבניה העוסקות בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לייעול שלבי הבנייה, פיתוח מוצרים חדשניים בתחום הבניה, שיטות ותהליכי ייצור חדשניים ועוד. המענקים יינתנו הן למימון תהליכי המחקר והפיתוח והן לטכנולוגיות בשלות יותר הנמצאות לקראת הרצה באתר לקוח. במסגרת התכנית ניתן לקבל מענק בהיקף של עד 70% מהוצאות הפרויקט.

להמשך קריאה [ 77 kb ]

מועד אחרון להגשה: 20/08/2023

 

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים באזורי עדיפות לאומית או ירושלים

מענקים לחברות אשר מתכננות להקים/ להרחיב או להעתיק את העסק לאזור עדיפות לאומית או ירושלים. מסלול זה מציע השתתפות במימון שכר העובדים החדשים למשך שנתיים – עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 86 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

 

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותם במשק נמוך: חרדים, בני המגזר הערבי, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים

מסלול זה מציע השתתפות במימון שכר עובדים למשך שנתיים – עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 89 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית או ירושלים

מענקים כספיים לחברות אשר מתכננות להקים/ להרחיב או להעתיק את העסק לאזור עדיפות לאומית או ירושלים. מסלול זה מציע השתתפות במימון שכר עובדים חדשים בשכר גבוה למשך שנתיים – עד 252,000 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 88 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 12/09/2023

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

מענקים כספיים לחברות שיקלטו עובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

התכנית מציעה השתתפות במימון שכר עובדים למשך שנתיים – עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובד חדש שייקלט.

להמשך קריאה [ 106 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 11/09/2023

מענקי תעסוקה - קליטת והעסקת עובדות חדשות ממזרח ירושלים

מענקים כספיים לחברות שיקלטו עובדות חדשות, אזרחיות או תושבות ישראל, המשתייכות לאוכלוסייה הערבית ומתגוררות במזרח ירושלים. התכנית מציעה

השתתפות במימון שכר העובדות למשך שנתיים - עד 115,200 ₪ מענק בעבור כל עובדת חדשה שתיקלט.

להמשך קריאה [ 68 kb ]

תאריך אחרון להגשה: 11/09/2023