article banner
עלון ייעוץ כלכלי

מסלול מופ"ת – מו"פ בתעשייה

מסלול מופ"ת – מו"פ בתעשייה

למי התכנית מיועדת?

חברות בתעשיית הייצור ותעשיית הייצור העילית.

חברות בתחומים כגון - מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות, כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות, ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי וייצור כלי טייס.

כמה כסף אפשר לקבל?

תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו. 

תוספת של 10% לתכניות המבוצעות באזור פיתוח א'.

תוספת של10% אם לפחות 30% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במכון המתכות הישראלי, מרכז הפלסטיקה והגומי, מכון הקרמיקה והסיליקטים או במיג"ל.

בין תנאי הסף:

  • תאגיד ישראלי
  • לפחות 50% מכנסות החברה מייצור
  • לפחות 30% מעובדי החברה הינם עובדי ייצור
  • עד 25% מעובדי החברה הינם עובדים פיתוח

בין הקריטריונים

  • חדשנות טכנולוגית יחסית לקיים בחברה היום
  • תשואה עודפת צפויה למשק
  • היקף ייצור בישראל
  • פוטנציאל עסקי כולל תחרותיות ופוטנציאל הגעה לשוק היעד
  • יכולת טכנולוגית והערכות לביצוע התכנית