נפתח קול קורא נוסף להגשת בקשה לתמיכה במסגרת מסלול תמיכה במעבר מפיתוח לייצור, המיועד לסייע לחברות ולמפעלים לצלוח את שלב המעבר מפיתוח לייצור.

למי התכנית מיועדת?

 • חברות בתעשיית הייצור המעורבת-עילית או העילית. חברות בתחומים כגון - כימיה, ציוד חשמלי, ייצור מכונות, ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי וייצור כלי טייס.
 • חברות שמייצרות (שלא באמצעות קבלני משנה).
 • או חברות שנמצאות בהערכות לייצור, סיימו פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעו לפחות שתיים מהפעילויות הבאות: 
 • קיים מבנה מתאים וזמין
 • רכשו מכונות לטובת תהליך יצור
 • מעסיקות כוח אדם ייעודי לייצור
 • קיבלו אישור להקמת מפעל או תהליך ייצור
 • הכינו תכנית עסקית מפורטת 

כמה כסף החברה יכולה לקבל?

תמיכה בשיעור של 50% - 30% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו 
תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעות באזור פיתוח א'

אילו הוצאות מוכרות?

הוצאות כגון:

 • שכר עובדי הפיתוח, קבלני משנה בפיתוח, חומרים
 • פיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, עד 500 אלף ₪
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור עד 500 אלף ₪
 • הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס או מתקני הרצה; והוצאות גימלון עד מיליון ₪
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ עד 250 אלף ₪
 • תיקוף שוק עבור תוצרי התכנית עד 15% מהתקציב המאושר

בין תנאי הסף:

 • בבעלות החברה לפחות קו ייצור אחד או נמצאת בהיערכות לייצור
 • לפחות 2/3 מהתקציב יעסוק בפיתוח תהליכי ייצור

בין הקריטריונים:

 • מידת החדשנות בתהליכי הייצור
 • מידת החדשנות במוצרים שייוצרו
 • תשואה עודפת צפויה למשק
 • פוטנציאל עסקי כולל תחרותיות ופוטנציאל הגעה לשוק היעד

 

ניתן להגיש את הבקשות עד ה13.9.21 בשעה 12:00

לפני כן, נדרשת הגשת בקשה לעמידה בתנאי סף עד ה-05.09.2021

אנו מסייעים בריכוז המידע הנדרש, מילוי הבקשה וליווי התהליך ככל שנדרש.