article banner
עלון ייעוץ כלכלי

מענק מהיר לחברות טכנולוגיה

לילך בושמיץ

בשל בהתפרצות נגיף הקורונה, נוצרו הזדמנויות ודרישות עסקיות חדשות לצד דגש גדול יותר על הצורך בשימוש חדשני בטכנולוגיות.

רשות החדשנות, האמונה על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית, פתחה ערוץ מענקים מהיר במסגרת קרן המו"פ, לחברות בשלבי גיוס ראשוניים שנקלעו לבעיות תזרימיות.

שימו לב, בשלב זה, הערוץ פתוח להגשה רק עד ה-15/9/2020.

מטרת המסלול

לסייע לחברות טכנולוגיות חדשניות בעלות פוטנציאל עסקי, על סף פריצה, לצלוח את משבר הקורונה

למי התכנית מיועדת?

חברות טכנולוגיות בעלות חדשנות טכנולוגית, שצברו נכסים משמעותיים כגון, מו"פ משמעותי, גיוסים, IP.

חברות בעלות פוטנציאל עסקי משמעותי, אך יכולת פיננסית מוגבלת לתקופה של עד 12 חודשים (Short Runway).

כמה כסף אפשר לקבל?

תמיכה בשיעור של 20% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו. תוספת של 10% לחברות הפועלות באזור פיתוח א' ותוספת של 25% לחברות הפועלות באזור עוטף עזה

אילו הוצאות מוכרות?

הוצאות כגון שכר עובדי הפיתוח, קבלני משנה בפיתוח וחומרים

בין הקריטריונים

  • חדשנות טכנולוגית וייחודיות
  • יכולות החברה מבחינה טכנולוגית, עסקית שיווקית
  • יכולת פיננסית – יכולת לשרוד את המשבר – החברה תידרש להוכיח זאת
  • פוטנציאל צמיחה לחברה
  • תרומה לכלכלה הישראלית – טכנולוגית ותעסוקתית.