article banner
עלון ייעוץ כלכלי

אתגרי הבנקים בעידן החדש ותחזיות לגבי צמיחה עתידית

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

בימים אלו, נאלצים הבנקים להתמודד עם אתגרים רבים ומגוונים, למשל: דור חדש של לקוחות צעירים המעדיפים להשתמש בטכנולוגיות, על פני הגעה לסניף והמעוניינים לקבל מענה מותאם בדיוק לצרכים הספציפיים שלהם, הטמעת פלטפורמות IT  מתקדמות כמענה, בין היתר, לשיפור הפרודוקטיביות, רגולציה משתנה ועוד.

המאמרים המצורפים באים לתאר את האתגריים הללו ומנסים לתת להם מענה.

למאמר הראשון בפורמט PDF: לחץ/י כאן [ 2286 kb ]

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:
 
רו"ח שלומי ברטוב, מנכ"ל ושותף
פאהן קנה יועצים בע"מ Grant Thornton Israel
טל': 03-7111690
Shlomi.Bartov@il.gt.com