article banner
ניוזלטר נדל"ן

ענף הנדל"ן - סכסוך זה רק עניין של זמן

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

בעקבות אירועי ה- 7/10/23 והתמשכות מלחמת חרבות ברזל על פני תקופה כה ארוכה שרחוקה עוד מלהסתיים לפי הנראה לעין, ענף הבניה והנדל"ן חווה משבר משמעותי וגדול יותר ממה שהכיר עד היום.

האתגרים הם גדולים וכוללים מחסור חמור בכח אדם, בעיות בשרשרת האספקה של חומרי גלם ואף חשש שקבלנים ויזמים לא יצלחו את התקופה הנוכחית, ויקרסו כלכלית בעקבות המצב.

האתגרים שאיתם מתמודד הענף

המחסור החמור בפועלים בענף מתווסף לחוסר הוודאות שקדם למלחמה. חוסר וודאות זה נבע מעליית הריבית והאינפלציה במשק חומרי הבנייה בעשור האחרון, בד בבד עם ירידה בביקושים בשוק הנדל"ן.

ענף הנדל"ן נכנס למלחמה כשהוא שרוי במצב מורכב, לאור התייקרות הריביות. יזמים רבים ממונפים בשיעורי ריבית גבוהים, וכעת על מנת לממן את התמשכות הבניה, הם נאלצים לקחת מימון נוסף.

קבלני הביצוע מתמודדים עם מחסור בעובדים, הגדלת תקורות אתר בשל עיכובים בעבודה ובאספקה, וגידול משמעותי במחירי תשומות. כל אלו הינם פרמטרים שלא נלקחו על ידם בחשבון מראש, ולכן הם ינסו להשיט את הנזקים שנגרמו להם על היזמים.

מבחינת היזמים, עלויות המימון ההולכות וגדלות לאור עיכובים בקידום פרויקטים מביאים להפסדים. במצב זה, חלק מהיזמים ידרשו למכור קרקעות שרכשו בעבר בהפסד על מנת להימנע מעלויות מימון גבוהות. במקרים אלו, ייתכן והם יצטרכו במקרים מסוימים להביא מימון "מהבית" לצורך פרעון אשראי גבוה שנטלו בעת רכישת קרקעות אלו. 

מצבם של חלק מיזמי הבנייה בעקבות המלחמה הופך לקשה יותר עד כדי איום בקריסה עקב לקיחת מינוף גבוה. 

לכן, ייתכן כי נראה מקרים כאלה, בעיקר אצל יזמים קטנים שהינם פחות יציבים פיננסית ומקורות המימון שלהם יותר קטנים. 

השלכות המצב - סכסוכי הנדל"ן בפתח 

לאור האיחורים שצפויים במסירות של פרויקטים, כמו גם העליה הצפויה בעלות הבנייה, הרי שהנ"ל צפוי להביא לסכסוכים בין גופים פיננסיים-יזמים-קבלנים-רוכשי דירות, שככל הנראה ילכו ויתגברו.

ההתארכות של הבנייה, מובילה למחלוקות בנדל"ן כדלקמן:

1. מחלוקת בין גוף מממן ליזם

2. מחלוקות בניה בין קבלן/יזם

3. סכסוך בין בעלי מניות/שותפים, לדוגמא מחלוקת בנוגע להשקעה על ידי יזם לעומת בעל תפקיד בחברה (התנהלות לא מאוזנת/לא ממוסמכת/לא מסודרת)

4. מחלוקת לגבי הפרשנות הכלכלית של חוזה בין הצדדים

עיקרי קשרי הגומלין בין הצדדים לסכסוך והנזקים העיקריים הנגרמים במסגרת זו הינם כדלקמן: 

מאמר סכסוכי נדלן

ארבעה אספקטים חשבונאיים-פיננסיים מרכזיים, העולים בדרך כלל  במסגרת סכסוכים אלו הינם בקשר לעלויות, רווחיות, מימון ומשיכות/החזרים. 

להלן פירוט לגבי האספקטים הנ"ל:

מאמר סכסוכי נדל"ן

היקפי הנזקים בגין סכסוכים אלו עלולים להסתכם בסכומים של מיליוני שקלים ואף למעלה מכך, כתלות בהיקפי הפרויקט הרלוונטי.

לסיכום,

סכסוכי נדל"ן צפויים להתגלע בעידן הנוכחי. 

היקפי הנזקים עקב סכסוכי נדל"ן עלולים להסתכם בסכומים אדירים, ולכן רצוי להקדים תרופה למכה ולנסות למנוע סכסוכים אלו או להסדירם מבעוד מועד. זאת, על ידי קיום שיח בין הגורמים הרלוונטיים בקשר לסטטוס הפרויקטים ומצבם התפעולי והפיננסי כגון צפי למשך התארכות לו"ז הפרויקט, עלויות נוספות שצפויות להיגרם עקב כך (עלויות בניה, תקורות, מימון וכו'), במטרה להגיע להסדר שיהיה מקובל על כל אחד מהצדדים.

ההמלצה שלנו לגורמים השונים הפועלים בענף, הינה לנסות ולהעריך את ההשפעות הכלכליות של התקופה הנוכחית על הפרויקטים. זאת, על מנת להסדיר את ההתחשבנות הכספית ביניהם, לפני שזה יגיע לכותלי בית המשפט.

 

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות ל:

הילה גל, מנהלת בכירה, חטיבת הייעוץ

Hila.Gal@il.gt.com

077-7706786