article banner
עלון יעוץ כלכלי

שומרים על הנכסים והעסקים - שומרים על המשפחה

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

במסגרת העברה בין דורית של עסקים משפחתיים קיימים אתגרים רבים

חלק קטן צולח בשלום את התהליך הזה. 

לרוב העברה בין דורית נכשלת, בשל חוסר תכנון מקדים בצורה מקצועית וקבלת החלטות נכונות עבור העסק והמשפחה.

הליך ההעברה כולל בחובו סוגיות המערבות גם תהליכים משמעותיים בפן המשפחתי-האנושי ע"י היפרדות הדור הותיק מהעסק ולרוב חלוקת אחריות שונה בין הדור הצעיר.

לכן, העברה בין דורית מצריכה היערכות ותכנון טוב מראש על מנת לשמור על העסק וגם על לכידות המשפחה.

המומחים שלנו עומדים לרשותך על מנת לעשות זאת בצורה מיטבית ומקצועית. 

כיצד אנחנו יכולים לעזור?

במסגרת התהליך אנחנו נבצע, בין היתר, את הבאים: 

 • ליווי בני המשפחה בתהליך.
 • למידה והבנה של הפעילות העסקית, המבנה שלה ותוצאותיה כיום ובעתיד.
 • בחינת מבנה הבעלות הקיים והעתידי בחברה. 
 • בחינת הגדרות התפקידים בחברה כיום ושאיפות לעתיד.
 • מתן מענה להתחשבנות פנים משפחתית לרבות בחינת רמות שכר, מנגנון תגמול מבוסס ביצועים ומנגנון חלוקת רווחים ומנגנוני יציאה.  
 • גיבוש תכנית פעולה לשמירה על יחסי ניהול/בעלות/משפחה.
 • ייעוץ עסקי לחברות משפחתיות (דור א', דור ב' וכו'), לרבות הכנת דוח עם ריכוז ממצאים והמלצות.

היתרונות שבביצוע הליך כזה באמצעות המומחים שלנו:

 • מתן יחס אישי ודיסקרטי, הקשבה וזמינות גבוהה.
 • מתן הזדמנות לדור המעביר שליטה בעודו בחיים ביחס לנכסים וההון שצבר במטרה ליצור סדר.
 • שיתוף כל בני המשפחה בתהליך על מנת להבטיח הצלחתו, לרבות קיום פגישות אישיות עם בני המשפחה המועסקים בעסק ואלו שאינם מועסקים בעסק, במידת הצורך.
 • הערכות מראש לתרחישים שונים שיכולים לקרות בעתיד.
 • קיום שיחות עם יועצים של החברה לרבות יועצים משפטיים, רואה חשבון וכדומה ו/או עיון במסמכים רלוונטיים כדוגמת תקנון החברה.
 • מתן כלים ופתרונות מגוונים המותאמים לצורכי ומאפייני הפעילות העסקית.  
 • הפקת דוח ממצאים והמלצות פשוט, בהיר ונוח ליישום.