article banner
עלון יעוץ כלכלי

עדכוני רשות החדשנות

עדכוני רשות החדשנות

מסלול ה 31.1.24,  מועדוני אנג'לים, מעבר מפיתוח לייצור, אקלים-טק בינלאומי   

ערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצר

במטרה לסייע לתעשייה הישראלית לצלוח את התקופה הנוכחית ולהתמודד עם האתגרים שמציבה מלחמת חרבות ברזל, רשות החדשנות יזמה חבילת סיוע להייטק הישראלי, במסגרתה הוקצו 400 מיליון ₪ שיינתנו לחברות סטארט אפ ישראליות בעלות נכסים טכנולוגיים משמעותיים ו-Runway קצר. מטרת המסלול – לסייע לחברות המתמודדות עם קושי בגיוס סבב הון לגישור ממשקיעיהן הקיימים בעת הלחימה, ולהקצות מענקים אשר יאפשרו להן לצלוח את תקופת הלחימה ולהאריך את אופק השרידות שלהן. בנוסף למימון רשות החדשנות מבטיחה תהליכי בדיקה מהירים ותשובות בתוך זמן קצר.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-1 לפברואר 2024

מה אתם מקבלים?

 • מענק כספי בשיעור של 50%-20% מתקציב הוצאות המו"פ שלכם (ניתן להגיש תקציב בסך עד 7.5 מיליון ₪)
 •  חברות הפועלות באזור פיתוח אזכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.
 •  שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק, במידה ותציגו את כל המימון המשלים לתכנית, או במידה ויש לכם משקיעים קיימים שמוכנים להשקיע מיידית (גם אם לא את מלוא המימון המשלים)
 • מנגנון בדיקה מואץ מתן תשובות תוך 4 שבועות ממועד הגשת הבקשה

 למי המסלול מיועד?

 • חברות טכנולוגיות בשלבי המו"פ/ שלבי צמיחה מוקדמים, העונות על הקריטריונים הבאים:
 • חברות עם Runway קצר שלא עולה על 6 חודשים.
 • חברות שצברו נכסים משמעותיים כמו קניין רוחני, תשתיות, מוצר בעיצומו של פיתוח, לקראת/במהלך תחילת מכירות וצוות מגובש.
 • חברות המתקשות בגיוס הון או שיש להן משקיעים קיימים המוכנים להשקיע כסף נוסף בתקופה הקרובה.
 • חברות בעלות סיכוי טוב לצלוח את תקופת הלחימה בטווח הקצר ועם פוטנציאל עסקי משמעותי בטווח הארוך

 קול קורא לבחירת זכיין/נים להקמה ולהפעלה של מועדון/ני אנג’לים להשקעות בחברות הזנק בעלות חדשנות טכנולוגית

קול קורא לבחירת זכיין/נים להקמה ולהפעלה של מועדון/ני אנג’לים להשקעות בחברות הזנק בעלות חדשנות טכנולוגית

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירתם של עד 3 זכיינים, שיקימו ויפעילו מועדון משקיעים פרטיים (אנג’לים), להשקעה בחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומים בסיכון גבוה ומגייסות סבבי גיוס בשלבי הפרה-סיד והסיד.

במסגרת הזו, יפעלו מועדוני המשקיעים לחשיפת המשקיעים הפוטנציאליים החברים בהם למיזמים טכנולוגיים בעלי חדשנות טכנולוגית בתחומים טכנולוגיים שונים, יספקו להם סיוע בתהליך בחינת ההשקעות ובניהול ההשקעות, וכן יפעלו להגדלת מספר המשקיעים החברים במועדון ולהשאת רווחים למענם.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-31 לינואר 2024

מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון?

תאגידים ישראליים, בין למטרת רווח ובין שלא למטרת רווח.

נדרש למנות מנהל מועדון המיועד להיות מועסק במשרה מלאה, בעל ניסיון רלוונטי.

מה מקבלים?

זוכה בהליך התחרותי יקבל זיכיון להקמה ולהפעלה של מועדון אנג’לים, להשקעות בחברות טכנולוגיה הפועלות בתחומים בסיכון גבוה, לתקופה של 3 שנים. עבור כל אחת משנות הפעילות במהלך תקופת הזיכיון, יהיה הזכיין זכאי למענק מרשות החדשנות, בסך של עד 900,000 ₪, בכפוף לעמידתו בחובותיו על פי מסלול ההטבה ומסלול המשנה.

איזו פעילויות יידרש/ו הזכיין/נים הנבחר/ים לבצע?

כספי המענק שיקבל זכיין ישמשו, בין היתר, לצורך הקמת המועדון וגיוס משקיעים מנוסים לשורותיו ממגוון תחומים, אשר יתרמו מניסיונם; העסקת מנהל המועדון; התקשרות עם ספקים שיספקו שירותי בדיקת נאותות ושירותים משפטיים, פיננסיים ומיסויים לצרכי ההשקעות של המשקיעים הפרטיים בחברות ההזנק; וכן שותפויות עסקיות ואסטרטגיות עם משקיעים, עם תעשיית ההייטק ועם האקדמיה הישראלית

מעבר מפיתוח לייצור

נערכים לייצור מוצרים חדשניים? מעוניינים לקבל על כך מענק מהמדינה? רשות החדשנות מציעה מענקים כספיים למימון פרוייקטי מעבר מפיתוח לייצור, במטרה לקדם בישראל הקמה של מפעלים וקווי ייצור למוצרים חדשניים ברמה העולמית. 

המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-28 לפברואר 2024

 מה אתם מקבלים?

מענק מרשות החדשנות למימון הפרויקט בהיקף של עד 60% מהוצאות התכנית

ההוצאות עבורן תוכלו לקבל מימון: כח אדם וקבלני משנה שיעסקו בפיתוח תהליכי הייצור החדשים, הוצאות ישירות לפיתוח אב-טיפוס ומתקני הרצה, הוצאות גימלון, פיתוח מכונות ייצור, פיתוח תבניות שישולבו בקוי הייצור, הוצאות לקורסים והשתלמויות מקצועיות, פעילויות לתיקוף שוק תוצרי התכנית בארץ ובחו״ל ועוד. 

למי המסלול מיועד?

חברות ישראליות אשר:

המייצרת מוצרים מוחשיים חדשניים, גם אם באמצעות קבלן משנה, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (לדוגמא: כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות ועוד) או העילית (לדוגמא: ייצור תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני ורפואי, ייצור כלי טייס ועוד), ובעלת מחזור הכנסות נמוכות מ-70 מיליון דולר בשנה.

או:

חברה ישראלית הנמצאת בהיערכות לייצור מוצרים מוחשיים בישראל, מענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית או עילית, אשר סיימה פיתוח אב-טיפוס למוצר וביצעה לפחות שתיים מפעילויות אלה:

חתמה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה של מבנה ייצור

רכשה מכונות לטובת תהליך ייצור

גייסה כוח אדם ייעודי לייצור

קיבלה אישור מענקי תמיכה ממשלתיים להקמת מפעל או תהליך ייצור

  הכינה תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל ייצור או תהליך ייצור

לאיזה סוג פרויקטים זה יכול להתאים?

 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור / מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול במעבר מפיתוח לייצור

לדוגמה: פיתוח קו ייצור לתמיכה במוצר חדש במעבר ממוצר מעבדתי למוצר סדרתי.

 • פיתוח מכונות / מתקני ייצור/ מתקני פיילוט / מתקני בדיקה / מתקני כיול המאפשרים ייצור בטכנולוגיה מתקדמת

לדוגמה: מעבר מתהליך ייצור מנתי לתהליך ייצור רציף המשלב בקרה מתקדמת במהלך שרשרת הייצור. 

 • ביצוע אנליזות / ניסויים וחישובים שמטרתם לקבוע ולאמת את הפרמטרים של הייצור

לדוגמה: ביצוע ניסוי על בסיס הפרמטרים החדשים שנקבעו לטובת הפעלת מתקן חצי-חרושתי.

 • פיתוח תהליך ייצור המקנה תכונות משופרות למוצר

לדוגמה: פיתוח תהליכים תרמיים או אנרגטיים המשפרים מהותית את התכונות המכניות או החשמליות של המוצר.

קול קורא אקלים-טק בינלאומי

קול קורא זה נפתח לחברות ישראליות לצורך הגשת בקשה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל בתחום האקלים-טק.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-15 לאפריל 2024 (יש להגיש בקשה מקדמית לקבלת “אור ירוק” עד ה-11.1.2024)

למי המסלול מיועד?

חברות ישראליות המעוניינות להחל פיתוח משותף או פיילוט של פתרונות חדשניים עם חברות גלובליות מובילות בתחום האקלים טק.

מה אתם מקבלים?

מענק של עד 50% מתקציב הפרויקט המאושר. 

תאגידים רב-לאומיים:

·       Combient Foundry - היא הברית העולמית של Combient Venture Client Alliance, המספקת לסטארטאפים מובילי שוק גלובליים כלקוחות ייחוס ארוכי טווח ומזרזת חדשנות בחברות רשת Combient

·       Combient Foundry - מחפשת פתרונות חדשניים עבור חמישה ממובילי התעשייה של הרשת שלה:

Epiroc – Epiroc AB- חברה יצרנית שוודית של ציוד כרייה ותשתיות

 Munters - חברה מובילה עולמית בטיפול יעיל באנרגיה באוויר ופתרונות אקלים

סקניה – היא ספקית מובילה בעולם של פתרונות תחבורה, לרבות משאיות ואוטובוסים ליישומי הובלה כבדה.

SKF יא יצרנית המסבים הגדולה בעולם

-  Stora Enso היא ספקית מובילה של מוצרים מתחדשים באריזות, חומרים ביולוגיים ובניית עץ

·       Shizen Energy - שיזן אנרג’י היא חברה יפנית גדולה לאנרגיה מתחדשת, המתרחבת באופן פעיל מעבר לים לתמיכה במעבר האנרגיה העולמי, ומשיקה כעת את מערכת היחסים שלה עם האקוסיסטם הישראלי

·       Hyundai - היא הון הסיכון וזרוע החדשנות הפתוחה של יונדאי מוטור. שותפה ומשקיעה בסטרטאפים גלובליים בולטים כדי להאיץ את הפיתוח של טכנולוגיות רכב
עתידיות מתקדמות.

·       ReNew - היא חברת האנרגיה המתחדשת הגדולה בהודו ואחת מחברות הפחמן המובילות בעולם הרשומות ב-NASDAQ עם קיבולת אנרגיה מתחדשת מצטברת של 13+ GW.

·       Bayer - מיזם גלובלי עם כישורי ליבה בתחומי מדעי החיים של בריאות ותזונה. באייר מחויבת להניע פיתוח בר קיימא ולייצר השפעה חיובית על העסקים שלה.
בשנת הכספים 2022, הקבוצה העסיקה כ-101,000 עובדים ומכירותיה של 50.7 מיליארד יורו.

·       Snam - היא המפעילה האירופית המובילה בהובלת גז טבעי, עם רשת של כ-38,000 ק”מ באיטליה ומחוץ לה.

·       קבוצת A2A היא החברה הרב-תכליתית הגדולה באיטליה, המנהלת ייצור, מכירה והפצה של חשמל וגז, הסקה מחוזית, איסוף והשבת פסולת, ניידות אלקטרונית, תאורה ציבורית
ושירותי מים משולבים.

·       Enel - היא שחקנית מובילה המשולבת בשווקי הכוח והאנרגיה המתחדשת העולמית. ברמה העולמית, היא החברה הגדולה ביותר במגזר הפרטי, מפעילת הרשת המובילה במספר משתמשי הקצה והמפעיל הקמעונאי הגדול ביותר לפי בסיס לקוחות.

קול קורא אקלים-טק בינלאומי

קול קורא זה נפתח לחברות ישראליות לצורך הגשת בקשה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח או הרצה (פיילוט) משותפות עם שותפים זרים במדינות בחו”ל בתחום האקלים-טק.

המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-15 לאפריל 2024 (יש להגיש בקשה מקדמית לקבלת “אור ירוק” עד ה-11.1.2024)

למי המסלול מיועד?

חברות ישראליות המעוניינות להחל פיתוח משותף או פיילוט של פתרונות חדשניים עם חברות גלובליות מובילות בתחום האקלים טק.

מה אתם מקבלים?

מענק של עד 50% מתקציב הפרויקט המאושר.

 תאגידים רב-לאומיים:

·       Combient Foundry - היא הברית העולמית של Combient Venture Client Alliance, המספקת לסטארטאפים מובילי שוק גלובליים כלקוחות ייחוס ארוכי טווח ומזרזת חדשנות בחברות רשת Combient

·       Combient Foundry - מחפשת פתרונות חדשניים עבור חמישה ממובילי התעשייה של הרשת שלה:

Epiroc – Epiroc AB- חברה יצרנית שוודית של ציוד כרייה ותשתיות

 Munters - חברה מובילה עולמית בטיפול יעיל באנרגיה באוויר ופתרונות אקלים

סקניה – היא ספקית מובילה בעולם של פתרונות תחבורה, לרבות משאיות ואוטובוסים ליישומי הובלה כבדה.

SKF יא יצרנית המסבים הגדולה בעולם

-  Stora Enso היא ספקית מובילה של מוצרים מתחדשים באריזות, חומרים ביולוגיים ובניית עץ

·       Shizen Energy - שיזן אנרג’י היא חברה יפנית גדולה לאנרגיה מתחדשת, המתרחבת באופן פעיל מעבר לים לתמיכה במעבר האנרגיה העולמי, ומשיקה כעת את מערכת היחסים שלה עם האקוסיסטם הישראלי

·       Hyundai - היא הון הסיכון וזרוע החדשנות הפתוחה של יונדאי מוטור. שותפה ומשקיעה בסטרטאפים גלובליים בולטים כדי להאיץ את הפיתוח של טכנולוגיות רכב
עתידיות מתקדמות.

·       ReNew - היא חברת האנרגיה המתחדשת הגדולה בהודו ואחת מחברות הפחמן המובילות בעולם הרשומות ב-NASDAQ עם קיבולת אנרגיה מתחדשת מצטברת של 13+ GW.

·       Bayer - מיזם גלובלי עם כישורי ליבה בתחומי מדעי החיים של בריאות ותזונה. באייר מחויבת להניע פיתוח בר קיימא ולייצר השפעה חיובית על העסקים שלה.
בשנת הכספים 2022, הקבוצה העסיקה כ-101,000 עובדים ומכירותיה של 50.7 מיליארד יורו.

·       Snam - היא המפעילה האירופית המובילה בהובלת גז טבעי, עם רשת של כ-38,000 ק”מ באיטליה ומחוץ לה.

·       קבוצת A2A היא החברה הרב-תכליתית הגדולה באיטליה, המנהלת ייצור, מכירה והפצה של חשמל וגז, הסקה מחוזית, איסוף והשבת פסולת, ניידות אלקטרונית, תאורה ציבורית
ושירותי מים משולבים.

·       Enel - היא שחקנית מובילה המשולבת בשווקי הכוח והאנרגיה המתחדשת העולמית. ברמה העולמית, היא החברה הגדולה ביותר במגזר הפרטי, מפעילת הרשת המובילה במספר משתמשי הקצה והמפעיל הקמעונאי הגדול ביותר לפי בסיס לקוחות.