article banner
עלון ייעוץ כלכלי

ערוץ מענקים מהיר ברשות החדשנות לחברות במשבר

לילך בושמיץ

בשל המצב והאתגרים שהוצבו בפני הממשלה והמשק, בשל בהתפרצות נגיף הקורונה, נוצרו הזדמנויות ודרישות עסקיות חדשות לצד דגש גדול יותר על הצורך בשימוש חדשני בטכנולוגיות. לאור זאת, מימון מרשות החדשנות, האמונה על קידום חדשנות כמנוף לצמיחה כלכלית, הינו רלוונטי מתמיד.

הרשות כבר קיבלה מימון של 650 מיליון ₪ וצפויה לקבל 1.2 מיליארד ₪ נוספים.

בכוונת רשות החדשנות להשיק היום מסלול מהיר לתמיכה בחברות בשלבי פיתוח מתקדמים, בעלות פוטנציאל עסקי משמעותי, הזקוקות למימון על מנת לצלוח את משבר הקורונה.

לכל חברה אפשרות הגשה אחת ולכן חשוב במיוחד להכין בקשה שתענה על כל הקריטריונים באופן אופטימלי הן הטכנולוגיים והן הפיננסיים.

בנוסף, פתוחים להגשה מסלולים לתמיכה בחברות טכנולוגיות וחברות תעשיית הייצור.

 

בין היתר פתוח להגשה:

  • קול קורא רביעי לתכניות פיילוט (הרצה) בתחומי הבריאות הדיגיטלית מיועד לחברות ישראליות המפתחות מוצרים טכנולוגיים בתחום הבריאות הדיגיטלית, המעוניינות לבצע פיילוט בשיתוף ארגוני בריאות בישראל.

ארגון הבריאות יהיה קבלן משנה במסגרת התכנית.

ניתן לקבל תמיכה בגובה של 20%-75% מההוצאות המאושרות, הוצאות כגון התאמה לסביבת ארגון הבריאות, שילוב עם מערכות ארגון הבריאות, ביצוע בדיקות תנאי סביבה ועוד.

בין הקריטריונים העיקריים: קידום מערכת הבריאות בישראל ובריאות הציבור בישראל ובעולם ורמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית המוגשת.

לפרטים נוספים בפורמט PDF לחץ כאן [ 368 kb ].

 

  • מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) - מיועד לעידוד חדשנות טכנולוגית בחברות בתעשיית הייצור ותעשיית הייצור העילית, באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור. 

ניתן לקבל תמיכה בגובה של 30%-70% מההוצאות המאושרות כגון שכר עובדי הפיתוח, קבלני משנה בפיתוח, חומרים, פיתוח תבניות עד חצי מיליון ₪ ועוד.

בין הקריטריונים העיקריים: חדשנות טכנולוגית יחסית לקיים בחברה היום, תשואה עודפת צפויה למשק והיקף ייצור בישראל.

לפרטים נוספים לחץ כאן [ 348 kb ]