הוובינר הסתיים

מיטב המומחים של פאהן קנה ואורחים נוספים מדברים על השינויים והעדכונים בתחום המסים לקראת שנת 2021.

להלן הנושאים שהוצגו בשבוע הוובינר:

6/12 - עדכוני חקיקה, פסיקה וחוזרי מס הכנסה 2021

7/12 - עדכוני מיסוי בינלאומי, אמריקאי ומחירי העברה

8/12 - עסקאות ושווי במשק הישראלי בתקופת Covid-19


9/12 - ביטוח לאומי, מענקים ועצות פרקטיות לסוף שנה


10/12 - תמריצים וחוק עידוד השקעות הון

דוברים
רו"ח יגאל רופא שותף, מנהל מחלקת מסים, פאהן קנה
רו"ח יזהר קנה שותף מנהל, פאהן קנה
מאיר שפיגלר מנכ"ל ביטוח לאומי
רו"ח שלומי ברטוב שותף, מנהל מחלקת הייעוץ, פאהן קנה
רו"ח יגאל מנשרוב דירקטור, מחלקת מסים, פאהן קנה
רו"ח, עו"ד אסף בהר מנהל תחום מסים עקיפים, מחלקת מסים, פאהן קנה
עו"ד שי מויאל דירקטור, מנהל מחלקת מיסוי בינלאומי, מחלקת מסים, פאהן קנה
רו"ח בנג'מין גנדז מנהל תחום מחירי העברה, מחלקת מסים, פאהן קנה
רו"ח אריאל כץ מנהל תחום מיסוי אמריקאי, מחלקת מסים, פאהן קנה
רו"ח מיכאל חלין מנהל בכיר, פאהן קנה
חזיאל במברגר דירקטור, בנק רוטשילד (Rothschild & Co)
לילך בושמיץ מנהלת מחלקת תמריצים וחדשנות, פאהן קנה
רו"ח, עו"ד יעקב ברשטיין מנהל בכיר, מחלקת מיסים, פאהן קנה
רו"ח רומן פלק דירקטור, פאהן קנה
עו"ד דוני טולידאנו ראש מחלקת מיזוגים ורכישות במשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות׳
עינת מליאר דירקטורית, יועצת מס, מחלקת מסים

פאהן קנה
טל': 03-7106663 צור קשר: