הניסיון מראה כי חברות שביצעו בדיקת נאותות בזמן רכישת חברה שיפרו את רווחיותם בעסקה.

לתרגם

בדיקת נאותות חשבונאית - פיננסית רו"ח מיקי בלומנטל

שותף מנהל, פאהן קנה ושות'

ליצירת קשר