hero banner
יפה ברנר
תל-אביב
דירקטורית בכירה

יפה ברנר

תקציר

רו"ח יפה ברנר היא דירקטורית בכירה במשרדנו, בעלת 34 שנות וותק בתחום החשבונאי, תוך התמחות במגזר הנדל"ן, חברות ממשלתיות ומגזר התעשייה.

יפה הצטרפה למשרדנו בשנת 2017.

התמחויות

  • ניסיון רב בביקורת חברות מהמובילות במשק.
  • ניסיון רב בעריכת דוחות מאוחדים.
  • ניסיון רב בביצוע ובניהול  ביקורת חשבונות, מיסוי, ביישום כללי התקינה הבינלאומית (IFRS), תקינה ישראלית ו ISOX בחברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות.
  • מומחיות במגזר הנדל"ן התעשייה, והשירותים.
  • ניסיון רב ביקורת וסקירות לחברות ציבוריות מהמובילות במשק בתחום האנרגיה, הנדל"ן והתעשיה ביקורת חברות פרטיות, על פי תקני  Israeli GAAP.
  • ניסיון רב בעריכת דוחות התאמה למס.
  • ניתוח ותיעוד תהליכים מהותיים לדיווח הכספי.
  • ניהול ישיר של צוות מתמחים ורואי חשבון מוסמכים- ייעוץ והכוונה בפתרון דילמות מקצועיות.

השכלה

 CPA  - 1989  מועצת רואי חשבון בישראל.

  1982-1986 - תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן.

קרא עוד
Connect
הכר את אנשינו