hero banner

תקציר

רו"ח יפה ברנר היא דירקטורית בכירה במשרדנו, בעלת 34 שנות וותק בתחום החשבונאי, תוך התמחות במגזר הנדל"ן, חברות ממשלתיות ומגזר התעשייה.

יפה הצטרפה למשרדנו בשנת 2017.

התמחויות

  • ניסיון רב בביקורת חברות מהמובילות במשק.
  • ניסיון רב בעריכת דוחות מאוחדים.
  • ניסיון רב בביצוע ובניהול  ביקורת חשבונות, מיסוי, ביישום כללי התקינה הבינלאומית (IFRS), תקינה ישראלית ו ISOX בחברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות.
  • מומחיות במגזר הנדל"ן התעשייה, והשירותים.
  • ניסיון רב ביקורת וסקירות לחברות ציבוריות מהמובילות במשק בתחום האנרגיה, הנדל"ן והתעשיה ביקורת חברות פרטיות, על פי תקני  Israeli GAAP.
  • ניסיון רב בעריכת דוחות התאמה למס.
  • ניתוח ותיעוד תהליכים מהותיים לדיווח הכספי.
  • ניהול ישיר של צוות מתמחים ורואי חשבון מוסמכים- ייעוץ והכוונה בפתרון דילמות מקצועיות.

השכלה

 CPA  - 1989  מועצת רואי חשבון בישראל.

  1982-1986 - תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן.

קרא עוד
הכר את אנשינו