hero banner
רועי שמחי
תל-אביב

רועי שמחי

דירקטור, מנהל מחלקת בקרת שכר, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

תקציר 

רו"ח רועי שמחי, דירקטור, מנהל מחלקת בקרת שכר, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ. רו"ח שמחי בעל ניסיון עשיר בניהול עבודות בקרת שכר במגוון בחברות ציבוריות, חברות ממשלתיות, חברות בחו"ל, מלכ"רים ועוד. כמו כן רו"ח שמחי משמש יועץ בתחום השכר עבור חלק מלקוחותינו. 

התמחויות

  • ביצוע ביקורות שכר שוטפות וביצוע בקרה אחר יישום ההמלצות.
  • בדיקת התאמה להסכמי שכר.
  • ביצוע ביקורת עומק בנושאים ספציפיים בתחום השכר.
  • עיצוב מערך בקרות בתחום השכר.
  • איתור פערים במערך השכר.
  • עיצוב דוחות בקרה חכמים לצורך איתור חריגים בתהליך השכר.
  • ביצוע בקרת שכר בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

השכלה

2018: דירקטור

2015: חשב שכר בכיר

2012: רישיון רו"ח

2011: שנת השלמה בחשבונאות המכללה למינהל ראשל"צ

2007-2010: תואר ראשון (B.A) במנהל עסקים התמחות בחשבונאות

קרא עוד
רועי שמחי

רועי שמחי

דירקטור, מנהל מחלקת בקרת שכר, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
Meet our People