hero banner
אודרה שמיע
תל-אביב
דירקטורית, מנהלת מחלקת בקרת איכות

אודרה שמיע

תקציר

רו"ח אודרה שמיע הצטרפה למשרדנו בפברואר 2015.

אודרה רו"ח בעלת ניסיון בתחום ניהול האיכות וכיום מנהלת את מחלקת ניהול האיכות במשרדנו.

התמחויות

  • אחריות על תחום האתיקה, אי התלות וניגודי עניינים במשרד
  • כתיבה ועריכה של חוזרים מקצועיים, נהלים והנחיות בנושא ניהול איכות וההתפתחויות החלות בו, בארץ ובעולם
  • הכנה וביצוע של תוכניות ביקורת פנימיות בתחום ניהול האיכות של המשרד
  • אחריות על יישום עקרונות צו איסור הלבנת הון במשרד
  • הובלת ההיערכות המשרדית לביקורות חיצוניות מטעם הפירמה הבינלאומית אליה משתייך המשרד וכן מטעם גופים חיצוניים העוסקים בראיית חשבון כגון סקר עמיתים ו-PCAOB
  • אחריות ותפעול הדיווח השוטף על האחזקות הפיננסיות של בכירי המשרד במערכת הדיווח הבינלאומית של הפירמה
  • אחריות על היבט ניגודי עניינים במשרד וטיפול בבדיקות קשרי גומלין ברמה בינלאומית המבוצעות בין חברות הפירמה הבינלאומית אליה משתייך המשרד

השכלה

2010: רואת חשבון מוסמכת. 

2005-2009: תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות, במסלול האקדמי המכללה למנהל, ראשון לציון.

הכר את אנשינו