article banner
מאמרים בתחום הייעוץ

2022 שיאים לשוק העסקאות הישראלי

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

שנה שוברת שיאים לשוק העסקאות הישראלי

שיא חדש של 554 עסקאות עם צמיחה של מעל ל-100% בהיקף העסקאות נרשמו ב-2021. כך מעלה דוח העסקאות השנתי של פירמת רואי החשבון פאהן קנה Grant Thornton, המציין כי בעסקאות ה-M&A נרשמה בשנת 2021 עלייה של כ-74% ביחס ל-2020

דוח העסקאות השנתי של פירמת רואי החשבון פאהן קנה Grant Thornton מעלה, כי בשנת 2021 שוק העסקאות הישראלי הגיע לשיאים חדשים. בדומה למדינות מפותחות באירופה, שם נרשמו צמיחות משמעותיות בהיקפי העסקאות, ישראל הציגה בשנה זו צמיחה משמעותית במספר ובהיקף העסקאות הכולל שבוצעו. יש לציין, כי מגמת הצמיחה בשוק העסקאות הישראלי בשנת 2021 עולה בקנה אחד עם הצמיחה בארה"ב ומדינות נבחרות באירופה ומשקפת את המשך הגלובלזציה של עולם העסקאות.

בשנה החולפת, היקף העסקאות בשוק הפרטי בישראל (מיזוגים ורכישות ועסקאות השקעה) המשיך להציג צמיחה והגיע ל-36 מיליארד דולר. מספר זה מבטא עלייה של יותר מ-100% בהיקף העסקאות במונחים כספיים, בהשוואה לשנת 2020. כאשר במונחים של מספר עסקאות – ב-2021 נרשמו 554 עסקאות, עלייה של 61% בהשוואה לשנה שעברה.
בכמות עסקאות ההשקעה שבהן הוזרמו כספים  (Investments) נרשמה עלייה משמעותית (59%). עסקאות ההשקעה (Investments) ממשיכות להיות המנוע העיקרי של שוק העסקאות הישראלי עם 495 עסקאות. בעסקאות ה-M&A (מיזוגים ורכישות) שנפגעו קשות בזמן משבר הקורונה והציגו ב-2020 קיטון של כ-40%, נרשמה בשנת 2021 עלייה של כ-74% ביחס ל-2020.

שינוי אסטרטגיית האקזיט
ענף הטכנולוגיה סיים את השנה עם 455 עסקאות בהיקף של כ-29 מיליארד דולר. מספר העסקאות הגדולות (בין 50 מיליון דולר למיליארד דולר) עלה בכ-120% ביחס ל-2020 והוא עמד על 188 עסקאות. לדברי רו"ח שלומי ברטוב, שותף ומנכ"ל פאהן קנה יועצים Grant Thornton,  שערכה את הדו"ח, נתון זה נובע ממגמה מתרחבת בקרב חברות של שינוי אסטרטגיית האקזיט. כך שבמקום שהחברה תרדוף אחר "אקזיט מהיר", החברה משקיעה בבנית שלבי ערך לאורך תקופה ארוכה, והאקזיט יתבצע רק כאשר החברה תגיע לבשלות. הדבר תורם למספר רב יותר של עסקאות ובמחירים גבוהים יותר. לאור העובדה שהגדלת ערכי החברות מתבצעת לאורך תקופה ארוכה באמצעות עסקאות השקעה, חברות אלו צפויות להמשיך להיות מעורבות בעולמות הגיוסים והאקזיטים בשנים הקרובות. כמו כן, השנה נרשמו שבע מגה עסקאות (עסקה מעל מיליארד דולר) - שלוש עסקאות יותר לעומת שנה שעברה. 
בשנת 2021 בוצעו בבורסה בישראל 93 הנפקות IPO. מדובר בהתחזקות מגמה שהחלה בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 (בהם בוצעו 13 עסקאות IPOs). רמות המחירים בבורסות בארץ ובחו"ל, שהתבטאו בין היתר במכפילים גבוהים והאפשרות להתמזג לתוך חברות SPAC, תרמו לחיזוק מעמדן של הבורסות כדרך משלימה וחליפית לביצוע עסקאות השקעה (Investments) ו-M&A.

גרף המתאר את מגמת הצמיחה בעסקאות מ2010 עד 2021

להמשך הכתבה לחץ\י כאן :

הכתבה פורסמה במגזין "דמרקר" ב- 06.02.2022