banner image
מן העיתונות

מדאיג: רק שליש מהחברות הישראליות ערוכות למשבר ביטחוני ממושך

סקר דירקטורים של פאהן קנה ניהול בקרה חושף בעיות קשות בהמשך הלחימה: 32% מהדירקטורים מציינים את גיוס העובדים למילואים כאתגר הגדול ביותר, 53% צופים פגיעה מתונה וזמנית בתוצאות הפיננסיות ואילו 28% צופים פגיעה משמעות

על רקע המלחמה ואי היציבות בשווקים, דירקטורים בכירים בחברות ציבוריות טוענים כי האתגרים הגדולים ביותר שאיתם מתמודדים ארגונים במצב מלחמה הם היעדרות עובדים עקב גיוס למילואים (32%) וירידה בביקושים וצריכה (41%). כך מראות תוצאות סקר על ידי חברת הייעוץ והביקורת פאהן קנה ניהול בקרה שנחשף במהלך כנס הדירקטורים השנתי 'מועדון ארוחת הבוקר'.

הסקר, שנערך בקרב כ-150 דירקטורים מצא כי רק 31% מהחברות מרגישות ערוכות להתמודד עם משבר ביטחוני ממושך ומחזיקות בתוכניות חירום מפורטות. רובם המכריע של הדירקטורים (53%) צופים פגיעה מתונה וזמנית מהמלחמה על התוצאות הפיננסיות של החברה, כאשר 28% צופים פגיעה משמעותית ברווחים. עם זאת, למרות החששות, הדירקטורים מציגים גישה אופטימית להתמודדות עם השפעות המלחמה. האסטרטגיה העיקרית של רוב החברות היא פיתוח מוצרים ושירותים חדשים המותאמים למצב (46%), הרחבת פעילות לשווקים בינלאומיים (11%) ורק 26% מהחברות מתכננות קיצוצים והתייעלות. באשר להשפעת המצב הביטחוני על השקעות החברה, 44% מהדירקטורים מעידים כי בכוונתם לשנות את תמהיל ההשקעות שלהן, בעוד שרק 14% מקפיאות או מצמצמות השקעות.

הסקר חושף גם דאגה בתחום דאגה הבטיחות והסייבר: 42% מהדירקטורים חוששים להיתבע כתוצאה מתאונה עבודה רבת נפגעים, ורק 33% מהם סבורים שהארגון עושה כיום כל הנדרש בתחום הבטיחות. בנוסף, 42% מהחברות לא ביצעו תרגול להתמודדות עם אירוע תקיפת סייבר, למרות התפשטות התופעה במהלך המלחמה. עוד נמצא כי 58% מהדירקטורים סבורים שהמלחמה היא האירוע שהשפיע במידה הרבה ביותר על הפעילות העסקית בחברתם, ביחס למגפת הקורונה (20%) והמהפכה המשפטית (10%).

רו"ח יוסי גינוסר, מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה אמר: "תוצאות הסקר מראות מודעות רבה של דירקטורים לנושא של סיכונים אסטרטגיים ומדגישות את הצורך של ארגונים ישראלים לפתח תוכניות חירום מפורטות להתמודדות עם מצבי משבר וניהול סיכונים. בעולם תזזיתי ותחרותי, ניהול סיכונים אסטרטגיים הפך לחיוני יותר מתמיד עבור חברות עסקיות. אירועים כמו מגפת הקורונה, המהפכה המשפטית, ה-7 באוקטובר והמלחמה שבעקבותיו הדגישו את הצורך ביכולת להתמודד עם שיבושים בלתי צפויים. ניהול יעיל של משאבים, מחייב התמקדות ב'ברבורים שחורים' ו'קרנפים אפורים' - אירועים בעלי עוצמה עצומה אך הסתברות נמוכה, גם אם במחיר של נטרול חלקי של סיכונים, רק כדי שאם יתממשו, לא יפרקו את החברה".

פאהן קנה ניהול בקרה וגולדפרב גרוס זליגמן אירחו כנס שהתמקד בנושא 'היערכות והתמודדות במצב משבר'. השתתפו בו בין היתר ח"כ עודד פורר, טליה לנקרי, רו"ח יוסי גינוסר מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה, עו"ד אהרון מיכאלי גולדפרב גרוס זליגמן ואחרים.

העתק את הטקסט של המאמר