פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

עידוד חברות הביטוח בהשקעה במערכות מידע

ישראל גבירץ ישראל גבירץ

באוגוסט 2016 פרסמה רשות שוק ההון את החזון הדיגיטלי שלה

"ב-31 לאוגוסט 2016 פרסמה רשות שוק ההון את החזון הדיגיטלי שלה. בחזון נכתב בין היתר כי "מערכות רבות בענף הביטוח והפנסיה הינן מערכות מחשוב מיושנות (legacy)  המנהלות מידע חיוני וקריטי לפעילות ליבתית של גוף מוסדי. מעצם היותן כאלה, וכדי שגוף מוסדי יוכל להמשיך ולתמוך במוצרים ישנים ולשפר את השירות ללקוח, נדרשת פעילות אינטנסיבית לצורך תחזוקתן, שיפורן, וחידושן תוך הקצאת משאבים במטרה להבטיח שהמידע הקיים בהן מעודכן, רלוונטי, אמין, מאובטח ונגיש."

"על מנת להמשיך להתחרות ביעילות, לספק שירות אמין ואיכותי, לפעול בשקיפות ולהתמודד אל מול הסיכונים השונים, נדרשים הגופים המוסדיים להשקיע בטכנולוגיות חדישות ולהתאים את התשתית הטכנולוגית באופן שתתמוך ביעדים האסטרטגיים שלהם. הגופים המוסדיים בישראל מתקשים להתמודד עם אתגרים אלו, בין היתר, בשל השענות על תשתית טכנולוגית ישנה של מערכות ישנות, המשמשות בליבת הפעילות העסקית של החברות, תשתית זו מהווה הן גורם מעכב והן גורם סיכון ויהא על גופים מוסדיים להתמודד עם סוגיה זו ביסודיות. "

מאז ועד היום לא השתנה הרבה, מרבית חברות הביטוח הוותיקות עושות שימוש באותן מערכות מידע ישנות שנבנו טלאי על טלאי לאורך שנים רבות. מערכות אלו לא נבנו במקור לפי הסטנדרטים המחמירים ורמת הבקרה הנדרשת היום בכל הנוגע ל: גיבויים ושחזורים, אבטחת מידע וניהול שינויים. כמו כן, הן לא נבנו במקור על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה המחמירות של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ולעיתים אף לא על מנת לענות על הצורך העסקי שאותו הן ממלאות. חברות הביטוח יודעות זאת והן משקיעות עשרות עד מאות מיליוני שקלים בשנה על מנת להתאים את המערכות הללו לצרכים הקיימים.

הדבר מקבל משנה תוקף בתחום החיסכון ארוך טווח שבמסגרתו מנוהלים החסכונות הפנסיונים של כל תושבי ישראל. חשיבות המערכות עצומה לטובת המבוטחים וניהול החסכונות לטווח ארוך של הציבור והחלפתן או שדרוגן במערכות חדשות מהווה אינטרס לאומי.

להלן נתונים בדבר היקף ההשקעה של מספר חברות ביטוח במערכות המידע כפי שמופיעים בדוחות הכספיים שלהן לשנת 2018:

עם זאת הרגולציה הקיימת אינה מעודדת השקעות אלו.

תקנות ההון של חברות הביטוח מבוססות על מצבת הנכסים וההתחייבויות הכלכליים של החברה ואינן מכירות בנכסים לא מוחשיים כגון: השקעה במערכות מידע. אלא באופן מינורי בלבד. מנגד, חברות הביטוח נדרשות להשקעה של עשרות עד מאות מיליוני שקלים במערכות הליבה על מנת להתקדם לחזית הטכנולוגיה בנושא.

בתאריך 6 במאי 2019 פנתה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון למנהלי חברות הביטוח על מנת להתייעץ עימם בנוגע לקשיים והחסמים הקיימים בעת השקעה במייזמי אינשורטק (דיגיטציה של עולם הביטוח). בפניה זו, הרשות מבקשת לאתר חסמים המקשים על השקעה של חברות ביטוח ביוזמות אינשורטק ובהשקעה של החברות בפיתוח תשתיות אינשורטק.

הרשות מנתה במסמך זה מספר הצעות לנטרול החסמים.

בין היתר לאפשר סיווג חברה מוחזקת העוסקת באינשורטק כחברה אסטרטגית ובכך להפחית את דרישת ההון הנדרשת בגינה.

לחילופין להפחית את דרישות ההון בדומה למנגנון ההפחתות שבוצע להשקעות בתשתיות/הכרה בהוצאות פיתוח.

כמו כן, ב 24 באוקטובר 2019 פרסמה הרשות טיוטה נוספת במסגרת הרשות מפרטת התנאים שצריכים לחול על מנת שניתן יהיה לסווג חברה מוחזקת העוסקת באינשורטק כחברה אסטרטגית ובכך להפחית את דרישת ההון הנדרשת בגינה.

יתכן והנחייה דומה ביחס להשקעות במערכות הליבה של החברה תוכל לקדם השקעות אלו לרווחת המבוטחים. כרגע נוצר עיוות בשוק שבמסגרתו חברות יעדיפו לרכוש אפליקציות ופיצ'רים באמצעות חברות אינשורטק, מאשר לטפל בבעיה הגדולה שנמצאת להם ממש מתחת לאף והיא שדרוג מערכות הליבה של החברות.