פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

מבט מהשטח

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

סקר שערכתי במהלך הרצאתי בכנס השנתי של איגוד מבקרים פנימיים בישראל שנערך לאחרונה, חושף מגמות מרכזיות בקרב מבקרים פנימיים. בסקר השתתפו 126 מבקרים פנימיים ממגוון רחב של מגזרים במשק.

על פי הסקר, כמחצית מהמבקרים מצהירים כי אינם מיישמים באופן מלא את התקנים המקצועיים (תקני ה- IIA). מידת העמידה בתקני ה – IIA מצביעה על תהליך עבודה מתודולוגי ונכון. אחד מהתקנים המקצועיים בו דווחו המבקרים על יישום חלקי הוא ביקורת איכות חיצונית: 45% מהמבקרים אינם מקפידים לעבור הליך זה, אשר נדרש ע"י התקנים המקצועיים ורגולטורים שונים ומצביע על מחויבות הביקורת הפנימית להליך מתמשך של שיפור והתייעלות.

כ-95% מהמבקרים מסתייעים במומחים חיצוניים דוגמת מהנדסים, מומחי סייבר, מבקרי מעילות ומומחי שרשרת אספקה. מגמה זו מעידה על בשלות עבודת המבקר וחתירה לאיכות. גם המבקר הפנימי המוכשר ביותר לא יכול להיות 'מומחה להכל' וההסתייעות במומחים חיצוניים נועדה להבטיח כי יעמוד לרשותו ידע ברמה הגבוהה ביותר לביצוע עבודה מקצועית, על אף שהדבר כרוך בעלויות משמעותיות.

51% מהמבקרים העידו שהם עושים באופן קבוע שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים כגון כלי (CAAT (Computer Assisted Auditing Techniques, ביקורת בזמן אמת באמצעות המחשב, שימוש בדוחות חריגים ואי סבירויות, כלי BI (בינה עסקית), כלי Data analytics ובינה מלאכותית. הטמעת טכנולוגיות מתקדמות נתפשת כיום כיעד אסטרטגי של מבקרים פנימיים וארגונים רבים נמצאים בתהליך מואץ של לימוד והטמעה.

עם זאת, העובדה שרק כמחצית מהם עושים שימוש בכלים טכנולוגיים, מעיד כי למקצוע בישראל יש עוד כברת דרך ניכרת לעבור. עידן הביג דאטה לא מאפשר להמשיך להסתמך על בדיקות מדגמיות שכן בהררי המידע טמון פוטנציאל עצום של חריגים, שבדיקות מדגמיות תפסחנה על מרביתם. מערכות ה-BI המתוחכמות מסוגלות לבצע חיפוש חריגים על בסיס קשר בין מספר פרמטרים שעשוי להצביע על בעיות שבדיקת חריגים רגילה לא תמצא. חלק ניכר מהמבקרים עדיין לא שם.

כ-60% מהמבקרים טענו בסקר כי לא תמיד הם עומדים בתקציבי הביקורת. יש לזכור כי חלק ניכר מהפרוייקטים בארץ ובעולם, ולא רק בתחום הביקורת הפנימית, חורגים בתקציבם. עם זאת, מבקרים פנימיים רבים "עובדים ללא תקציב" או עם בקרה תקציבית קלושה, במיוחד במחלקות פנימיות בארגונים.

68% מהמבקרים מעידים שיש להם שיתוף פעולה מלא ומוסדר עם גורמי האכיפה בארגון. רק באמצעות עבודה משולבת עם שומרי הסף האחרים בארגון, יכול המבקר הפנימי להשיא את אפקטיביות עבודתו. חשוב שהמבקר יקיים תאום עם מנהל הסיכונים הראשי, מנהל ה-SOX, מנהל האכיפה הפנימית ומחלקת הבקרה הפנימית.

למרות שמבקר פנימי אינו תמיד מהדמויות הפופולריות בארגון, הרי ש-74% ממשתתפי הסקר טוענים שהם זוכים ליחס קורקטי מעובדי הארגון ורק 16% מדווחים על יחסים טעונים. מבקר הפנים נמצא בעמדה לא פשוטה מבחינה חברתית, שכן ביקורת חושפת טעויות, חולשות ואי תפקוד של בעלי  תפקידים. זו הסיבה מדוע מטבענו אין אנו אוהבים ביקורת. האתגר הגדול למבקר הוא לייצר תחושה של זהות אינטרסים בין המבקר למבוקר, פתיחות ושקיפות אשר יעודדו יחסי עבודה טובים ויישום המלצות המבקר.

על פי הסקר, 39% מהמבקרים מעידים, כי המלצות הביקורת מיושמות באופן מלא ו-61% טוענים שהיישום חלקי. שיעור היישום המלא הוא גבוה בהתחשב במורכבות התהליכים והעומס הניהולי והתקציבי הכרוכים בכך.

מבקר פנימי טוב אינו נמדד רק בדוחות ביקורת עבי כרס וגדושי ממצאים. חלק חשוב מעבודת המבקר הינו לשכנע את המבוקרים שכדאי ליישם את ההמלצות. שיעור גבוה של יישום המלצות המבקר, יכול להצביע על תועלת רבה המופקת מעבודת המבקר. חשוב לציין שנדרשת גם מעורבות ותמיכה של ההנהלה ובמיוחד של המנכ"ל כדי שמלוא ההמלצות תיושמנה. גם כך המשימה לא תהיה פשוטה, אך המחויבות תהיה גבוהה יותר.