פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

ראש הממשלה לא מבין כיצד צריך לעבוד מבקר

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

רק 51% מהמבקרים הפנימיים העידו שהם משתמשים במתודולוגיות מתקדמות

ביניהן ביקורת בזמן אמת

מי שמחליט בזמן אמת זו הממשלה שנבחרה, והמבקר בודק לאחר מכן. תחשוב שמבקר צבאי צריך לבוא למפקד לפני שהוא מחליט החלטה כלשהי. אתה חושב שג'ף בזוס עובד ככה? שבמיקרוסופט עובדים ככה? אתה חושב שמישהו בעולם עובד ככה? אין דבר כזה". את הדברים אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחה בכנסת עם כתב חדשות 12 ירון אברהם, מיד לאחר אישור המינוי של מתניהו אנגלמן למבקר המדינה התשיעי.

ובכן, מתברר דווקא שהמבקר הפנימי של אמזון מבצע ביקורת בזמן אמת. במסמך רשמי של החברה מאמצע 2019 נאמר כי הביקורת היא "חלק מפתרון בעיות באמצעות הבאת מגוון יכולות וכישורים לצורך תיקון מהיר של הליקויים", על ידי "בקרה בזמן אמת" ולצורך "שיפור מתמשך". באשר לצבא ומבקר צה"ל: חוברת "תפיסת הבקרה בצה"ל" שפורסמה זה עתה מגדירה ביקורת זמן אמת, ככזו "המלווה תהליך או חלק ממנו תוך כדי התרחשותו, כדי לזהות, לאבחן ולמפות פערים וליקויים בתהליך בהתייחס לתוכנית שנקבעה לו".

כעיקרון, יש יתרון בכך שעבודת הביקורת תתבצע בזמן אמת, אך בלי שזו תהיה ביקורת המתערבת בתהליך קבלת ההחלטות. מצב זה עדיף על מצב שבו הביקורת מתבצעת בדיעבד בלבד. באופן זה המבקר יכול לספק ייעוץ למקבלי ההחלטות. ואכן, התקנים המקצועיים של המבקרים הפנימיים (תקני הייעץ של ארגון המבקרים העולמי IIA) מעודדים את הצורך בביקורות בזמן אמת בפרויקטים ברמת סיכון גבוהה.

סקר שערכנו במהלך הכנס השנתי של איגוד מבקרים פנימיים בישראל נחשפו מגמות מרכזיות בקרב המבקרים. רק 51% מהמבקרים שהשתתפו בסקר העידו שהם עושים באופן קבוע שימוש במתודולוגיות מתקדמות, שאחת מהן היא ביקורת בזמן אמת.

עם זאת, צודק ראש הממשלה שביקורת לא אמורה להתערב בתהליך קבלת ההחלטות, כיוון שאז אינה יכולה להיות ביקורת בלתי תלויה. אולי יצא הקצף על דרישתו של המבקר (כפי שמופיעה במדריך ביקורת המדינה) כי "במהלך עבודת הביקורת בזמן אמת על גורמי הביקורת להימנע מלקחת חלק בכל דרך בתהליך קבלת ההחלטות של גוף המבוקר בנושאי הביקורת".

זו אכן דרישה מוזרה. המבקר טוען כי אין ברצונו להתערב בקבלת החלטות, או כדברי המדריך לביקורת המדינה: "ביקורת בזמן אמת המתבצעת בד בבד עם פעילות הגוף המבוקר לא נועדה לעכב או להפסיק את פעילות הגוף המבוקר; היא לא נועדה לבוא במקום החלטות מנהלי הגוף המבוקר". ואולם מנגד, הוא דורש מהמבוקרים להימנע מקבלת החלטות בנושא המבוקר כל עוד נמשכת הביקורת (אם כי בפועל, מקרים אלה נדירים יחסית ומתרחשים כאשר מבקר המדינה על סף פרסום דו"ח ביקורת והוא מבקש מהמבוקרים להמתין עם היישום).

אך האם אכן משתמש המבקר בזכותו לבצע ביקורת בזמן אמת? קיים ספק בכך. במצב הנוכחי, בו דו"חות המבקר מתפרסמים הרבה לאחר סיום האירוע אותו הם בדקו, נפגעת משמעותית יכולתם ליצור שינוי, וכתוצאה מכך גם עניין הציבור בהם קטן.

ביקורת בזמן אמת עשויה להוביל ללחץ ציבורי על הממשלה, על ידי התקשורת או על ידי אופוזיציה, כדי שהממשלה תשנה את דרכיה - זהו דבר לגיטימי במשטר דמוקרטי. לפיכך אין להיכנע ללחץ הרשות המבצעת להימנע מסוג זה של ביקורת. על המבקר לבצע יותר ביקורות בזמן אמת, אך לסגת מדרישתו שהגוף המבוקר לא יקבל החלטות בנושא המבוקר כל עוד מבוצעת הביקורת. דרישה זו מנוגדת לטענתו שאין בביקורת המתמשכת משום התערבות בקבלת החלטות.

 

הכותב הוא רואה חשבון, יוסי גינוסר מנכ"ל חברת פאהן קנה ניהול בקרה, וסגן נשיא איגוד המבקרים הפנימיים

לקישור הכתבה שפורסמה בעיתון דה מרקר ביום 4 לאוגוסט 2019  בפורמט PDF לחץ כאן