article banner
מן העיתונות

אופטימיות זהירה | מיקי בלומנטל

מיקי בלומנטל מיקי בלומנטל

יותר חברות בעולם מתכננות להגדיל את מצבת כוח האדם ב-2018

ע"פ סקר שערכה חברת Grant Thornon העולמית

נמצא כי יותר חברות בעולם מתכננות להגדיל את מצבת כוח האדם ב-2018. "למרות הדיבורים על התחזקות האוטומציה והמיכון, הדרך הקלה והמהירה ביותר שבה עסקים עומדים בביקוש גובר היא גיוס", מסר רו"ח מיקי בלומנטל מהסניף הישראלי של Grant Thornton שערכה את הסקר. 

מדווחת חברת רואי החשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton העולמית

46% מהחברות העסקיות בכלכלות הגדולות בעולם מתכננות להגדיל את מצבת כוח האדם בשנת 2018 , על בסיס מחקר שביצעה ברבעון האחרון של השנה החולפת בקרב כ-2,500 חברות עסקיות פרטיות וציבוריות ב-36 מדינות. הסקר מעלה גם כי מגמת גיוס כוח האדם עולה על מגמת ההשקעות הצפויות במיכון מצד עסקים בכלכלות המפותחות.

מדובר בעליה של 10 נקודות האחוז ביחס למחקר דומה שנעשה ברבעון האחרון של 2016 כשהמגזר שבלט בכוונתו לגייס עובדים נוספים ב-2018 הוא מגזר הטכנולוגיה, המדיה והטלקום. 61% מהחברות שנבדקו בסקר ציינו שהן מתכוונות להגדיל את מצבת כוח האדם שלהן בשנה הקרובה. ענפים נוספים שציינו בשיעורים גבוהים על כוונתם לגייס עובדים ב-2018 הם ענף הקלינטק (57%), האנרגיה (55%), הבנייה והנדל"ן (52%), ותחום השירותים המקצועיים (51%).

"למרות הדיבורים על התחזקות האוטומציה והמיכון, הדרך הקלה והמהירה ביותר שבה עסקים עומדים בביקוש גובר היא גיוס של אנשים נוספים במטרה להגדיל את הקיבולת", מסר רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל בחברת רואי החשבון פאהן קנה ושות' Grant Thornton ישראל. עם זאת, הגדלת מצבת כוח האדם היא רק פתרון אד-הוק. ככל ששיעור האבטלה יורד, יהיה קשה יותר לגייס את הכמות והאיכות של העובדים הנדרשים בכדי לשמר ולהגדיל את התפוקה".

לדברי בלומנטל ההתקדמות לעבר אוטומציה משקפת איום למודלים עסקיים מסורתיים רבים, אבל מגלמת בתוכה גם הזדמנויות חדשות. השקעות ייעודיות בטכנולוגיה יסייעו לדבריו לעסקים להפוך לפרודוקטיביים יותר ולהגדיל את חוסנם. "פירמות שיבינו זאת באופן נכון השנה יהיו בעמדה הטובה ביותר להצלחה גם בזמן שהכלכלה העולמית תרד מרמת השיא שבה היא נמצאת היום".

מהסקר עולה כי אחד הזרזים לכוונות גיוס כוח האדם של החברות העסקיות הוא הרמות הגבוהות של האופטימיות העסקית הגלובלית - מדד המבוסס על שקלול התשובות הסובייקטיביות של החברות השונות באשר למידת האופטימיות שלהן מצמיחת המשקים הלאומיים שהן פועלות בהם ושהגיע ברבעון הרביעי של 2017 לשיעור של 68% אופטימיות, לעומת 53% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2016.

בשל כך, 42% מהחברות דיווחו שהן מתכוונות להעלות מחירים במהלך 2018, בעוד 57% מהחברות מצפות לרווחים גבוהים יותר, לעומת 52% ברבעון המקביל ב-2016.

הסקר העלה גם ש-38% מהעסקים מתכננים לחזק את השקעותיהם במפעלים ובמיכון ב-2018, שיעור דומה לציפיות ברבעון הרביעי של 2016.

 

הכתבה פורסמה ב'דבר ראשון' בתאריך 18.2.18