article banner
מן העיתונות

יש מקום לשיפור: רק רבע מהמנהלות הבכירות בעולם הן נשים

"שנת 2017 היא השנה שבה עסקים הגיעו לאבן-דרך, ולראשונה רבע מעמדות ההנהלה הבכירות מוחזקות בידי נשים. עם זאת, מדובר בשיפור שולי, ואנחנו עדיין רק בחצי הדרך למטרה", רו"ח אילנית הלפרין, שותפה בפירמת רואי החשבון פאהן-קנה ושות' Grant Thornton ישראל.