article banner
מן העיתונות

דעה: עסקים חברתיים ואחריות תאגידית הם הבון-טון החדש

הקדמה

קיים היום עמעום מסוים של הגבולות המסורתיים בין המגזר העסקי לחברתי. תאגידים רבים מחפשים ומוצאים היום חזון ומשימה חברתית או סביבתית לפעילותם; וגם מלכ"רים עושים שימוש בטכניקות עסקיות ואף מייצרים רווחים בפעילותם. כמו כן, קיים גידול מואץ בתעשיית ההשקעות החברתיות והסביבתיות ויצירת תעשייה שלמה של פתרונות אשראי, מימון והשקעות בנושאים אלו.

מיזמים עסקיים-חברתיים מוגדרים ככאלה שנותנים מענה ל"בעיות יתום", שהשוק החופשי לא נותן להן מענה ספונטני, בגלל השכיחות הנמוכה של הבעיה או בגלל חוסר היכולת של הסגמנט הרלבנטי לרכוש את השירותים והמוצרים המדוברים. זאת, בלי לוותר על הצורך להשיא תשואה על ההון.

לקריאת הכתבה במלואה בפורמט PDFלחץ/י כאן