article banner
מן העיתונות

מחקר: אחת מכל חמש חברות בעולם חוותה מתקפת סייבר השנה

חנן טויזר חנן טויזר

עלייה במספר החברות המודות שהיו קורבן למתקפה: 21% ב-2016, לעומת 15% ב-2015.
חנן טויזר, פאהן קנה ניהול בקרה, Grant Thornton Israel: "ארגונים יחוו הפסדים כספיים גדולים לעסקיהם בשל אובדן מוניטין - ונזק פוטנציאלי למשרדים הפיזיים או לתשתיות"

פורסם באתר PC אנשים ומחשבים, 19.12.16