article banner
מן העיתונות

שטיינמץ לא לבד: "נראה יותר כתבי אישום בגין שוחד לזרים"

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

המאבק למניעת שחיתות במדינות זרות מתעצם: "רוב החברות הציבוריות הפועלות בחו"ל יפעילו תוכנית למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים. זה יהפוך למעיין 'תו תקן' בכל חברה מכובדת".

פורסם ב'גלובס', 20.12.16