article banner
מן העיתונות

אחד מכל שישה עובדי קבלן לא קיבל שכר מלא

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

אחד מכל שישה עובדי קבלן לא קיבל שכר מלא

אחד מכל שישה עובדי קבלן לא קיבל שכר מלא בתקופת החגים.

סקר שערכה חברת פאהן קנה על תלושי שכר בשנתיים קודמות מגלה כי למעלה מ-15% מעובדי הקבלן לא קיבלו תשלום עבור החגים, כפי שדורש החוק, בשנת 2015 היתה אפילו עלייה במספר העבירות על החוק.

פורסם ב'דה מרקר', 18.10.16.