article banner
מן העיתונות

אחד מכל שישה עובדי קבלן לא קיבל שכר מלא

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

סקר שערכה חברת פאהן קנה על תלושי שכר

בשנתיים קודמות מגלה כי למעלה מ-15% מעובדי הקבלן לא קיבלו תשלום עבור החגים, כפי שדורש החוק, בשנת 2015 היתה אפילו עלייה במספר העבירות על החוק.

פורסם ב'דה מרקר', 18.10.16.