article banner
מן העיתונות

ממוצע שכר הבכירים בחברות ת"א 100 ירד ב-2015

מיקי בלומנטל מיקי בלומנטל

שכר הבכירים בחברות ת"א 100

ד"ר גיתית גור גרשגורן, הכלכלנית הראשית של רשות ני"ע: "בשנה האחרונה הייתה בלימה ואפילו ירידה קלה בשכר הבכירים בחברות הציבוריות; ככל שהנוכחות של המוסדיים גבוהה יותר כך שכר הבכירים יורד".

פורסם ב'דה מרקר', 15.11.16