צור קשר - סניף ראשי

תל-אביב

רחוב המסגר 32 

מיקוד 6721118

מנהלים

שותף מנהל

יזהר קנה

יזהר קנה

מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

יוסי גינוסר

יוסי גינוסר

שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ

שלומי ברטוב

שלומי ברטוב

שותף, מנהל מחלקת מסים

יגאל רופא

יגאל רופא