כנס התאגידים התשיעי של רשות ניירות ערך

ברצוננו להביא לידיעתכם כי ביום שני, ה- 4 בדצמבר, 2017, יערך כנס התאגידים התשיעי של רשות ניירות ערך (להלן - "הכנס"). הכנס יערך במתחם האירועים והכנסים LAGO, ראשון לציון.

את דברי הפתיחה בכנס יישא פרופ' שמואל האוזר המכהן כיו"ר רשות ניירות ערך. בהמשך, שר האוצר, מר משה כחלון יקיים שיחה עם העיתונאית רינה מצליח.
 
במסגרת הכנס יתקיימו שני מושבים מקבילים:
 
מושב 1 - גילוי, דיווח וממשל תאגידי - הנושאים שידונו במושב זה כוללים, בין היתר, רפורמת מדרג הרגולציה, גיוון הנפקות ומכשירים פיננסיים, אפקטיביות עבודת הדירקטוריון, מסחר דואלי בעידן הגלובלי, אג"ח וחברות בהסדר, יזמות בשותפות ציבורית, מדירוג ועד סייבר.
 
מושב 2 - היבטים באכיפה החשבונאית - הנושאים שידונו במושב זה כוללים, בין היתר, אומדנים, פרופורמה, ביקורת ומה שביניהם, סוגיות במכשירים פיננסיים והערכות שווי, גילוי אפקטיבי, קשיי נזילות ואי וודאויות פיננסיות, תכנוני מס - היבטי גילוי ומדידה, ביקורת בתאגידים ועוד.
 
שני המושבים יערכו במקביל בשני אולמות נפרדים. בעת ההרשמה מתבקשים הנרשמים לבחור את המושב בו הם מעוניינים (ההרשמה כרוכה בתשלום).

כמו כן, לאחר המושבים הנפרדים יערך פאנל בנושא אפיקי השקעה ומימון חוץ בורסאיים.
 
כבכל שנה, בסמוך לאחר הכנס, המחלקה המקצועית תפיץ חוזר מקצועי אשר יכלול סקירה של עיקרי הדברים אשר יידונו במסגרתו.


לקישור לסדר היום המתוכנן של הכנס כפי שפורסם באתר הרשות לניירות ערך לחץ/י כאן.

לקישור לעמוד הרישום לכנס באתר הרשות לניירות ערך לחץ/י כאן.