article banner
מאמרים בתחום הבקרה

למה החברות האמריקאיות מגיעות לישראל?

היקף החוב של חברות הנדל"ן האמריקאיות

היקף החוב של חברות הנדל"ן האמריקאיות שגייסו בת"א מסתכם בכ-16 מיליארד שקל. למה הן באות לישראל, וכמה ריביות הן היו משלמות בארה"ב?

בשנת 2007 פרצה את הדרך חברת הנדל"ן האמריקאית דה לסר, בבעלות היזם החרדי אברהם (אייב) לסר, לשלל חברות נדל"ן אמריקאיות שהנפיקו חוב בישראל. תופעת הגיוס של חברות הנדל"ן האמריקאיות בבורסה בתל אביב הושהתה ב-2008 למספר שנים בעקבות המשבר העולמי, אך צוברת תאוצה הולכת וגוברת בשנים האחרונות, כאשר למעלה מ-20 חברות נדל"ן הפועלות בארה"ב גייסו בישראל. לפי נתוני הבורסה לניירות ערך, נכון ליוני 2017 החוב הכולל של חברות הנדל"ן האמריקאיות לציבור המשקיעים הישראלי מסתכם בכ-16 מיליארד שקלים.