article banner
מאמרים בתחום הבקרה

אבטחה במוסדות חינוך בצל המלחמה - המלצה לביקורת פנימית

ארז מימון ארז מימון

אבטחה במוסדות חינוך בצל המלחמה 

בחודשים האחרונים מדינת ישראל נמצאת במצב מלחמה מתמשך. תקופה מאתגרת זו מעלה באופן טבעי את החשש בקרב התושבים לגבי סוגיית האבטחה במוסדות חינוך.
רשויות מקומיות, משקיעות רבות בתחום האבטחה הפיזית של מוסדות החינוך, וקיימת חשיבות רבה, לוודא כי משאבים אלו  מנוצלים באופן אופטימאלי .
 
בשילוב מומחה יוצא שב"כ, חברת פאהן קנה ניהול בקרה, פיתחה ביקורת ייעודית לבחינת מערך אבטחת מוסדות חינוך העירוני  אשר בוחנת בין היתר את התחומים הבאים:
 
  • קיומה של תפיסת הפעלה
  • קיומם של תרחישים ותגובה אפשריים
  • קיומן של ביקורות עיתיות על איכות מערך האבטחה הפיזית במוסדות החינוך
  • התאמה של מעטפת האבטחה לרישוי העסק ודרישות משטרת ישראל
  • טיוב השימוש במערך האבטחה הטכנולוגי של מוסדות החינוך והרשות המקומית
  • מעורבות צוות בית הספר בתחום האבטחה בהתאם להוראות מנכ"ל
נשמח לייעץ לכם או להוביל יחד איתכם ביקורת בתחום אבטחת מוסדות חינוך