article banner
מאמרים בתחום הבקרה

שיפור החיתום של ביטוחי סייבר

חנן טויזר חנן טויזר

רמת הפעילות והרווחיות של חברות הביטוח בישראל

שיפור החיתום של ביטוחי סייבר יזניק את רמת הפעילות והרווחיות של חברות הביטוח בישראל

רו"ח טויזר: "חברות ביטוח בישראל צריכות לגשת לביטוחי סייבר כפי שהן ניגשות לביטוחי חיים ורכב ולגבש מדרג של תשלומי פרמיות עבור ביטוחי סייבר לפי רמת הסיכון. מדרג כזה יאפשר לארגונים מוגנים וזהירים יותר לשלם פחות עבור ביטוחים אלה, כפי שנהגים זהירים משלמים פחות על ביטוח רכב"

שיפור תהליכי החיתום

שיפור תהליכי החיתום בפוליסות של ביטוח סיכוני סייבר צפוי להזניק את היקף הפעילות ואת רמת הרווחיות של חברות הביטוח בישראל. כך העריך רו"ח חנן טויזר, מנהל תחום יעוץ מערכות מידע בפירמת רואי החשבון פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel. טויזר ביסס את דבריו על בדיקה שערך בקרב שחקנים בולטים בענף הביטוח ובארגונים בישראל ועל ניתוח נתונים שמספקות חברות הביטוח בארץ ובעולם.

"ענף הביטוח בארץ ובעולם מצוי בתקופה מרובת אתגרים רגולטוריים, עסקיים, טכנולוגיים ואחרים ומשווע למנועי צמיחה. ביטוח סיכוני סייבר, תחום שצפוי לקצב צמיחה שנתי ממוצע של כ-28% ברחבי העולם בסיכום השנים 2016 עד 2022 על פי תחזית Allied Market Research, יכול וצריך להוות את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של ענף הביטוח. הדבר נכון במיוחד בישראל, שבה לרוב המכריע של החברות והארגונים אין ביטוח סייבר".

לדברי רו"ח טויזר, "למרות הפוטנציאל האדיר, מעט חברות ביטוח בישראל משווקות ביטוחים לסיכוני סייבר ואלה שעושות זאת, עושות שימוש בשאלוני חיתום שאינם מאפשרים לכמת בדיוק הנדרש את פוטנציאל הסיכון של המבוטח. המפתח המרכזי להגדלת הפעילות והרווחיות של ביטוחי הסייבר הוא שיפור תהליך החיתום.

יצירה של  שאלוני חיתום איכותיים

כדי לעשות זאת, חברות ביטוח בישראל צריכות לגשת לביטוחי סייבר כפי שהן ניגשות לביטוחי חיים ורכב. הכלי המרכזי לכך הוא יצירה של  שאלוני חיתום איכותיים שמאפשרים להבין היטב הן את רמת הסיכון של קטגוריות נתונים שונות בארגונים והן את רמת המוגנות של כל קטגוריה.

בהתאם לכך, חברות הביטוח צריכות לגבש מדרג של תשלומי פרמיות עבור ביטוחי סייבר לפי רמת הסיכון. מדרג כזה יאפשר לארגונים מוגנים וזהירים יותר לשלם פחות עבור ביטוחים אלה, כפי שנהגים זהירים משלמים פחות על ביטוח רכב. באופן זה ניתן יהיה להשביח את תיק הביטוח, להוזיל פוליסות, לאפשר ליותר ארגונים להיות מוגנים בביטוח ולעודד ארגונים לשפר את הגנות הסייבר שלהם".

בדיקות שביצעה מחלקת ה-IT

רו"ח טויזר הוסיף: "בדיקות שביצעה מחלקת ה-IT שלנו העלו שהקושי בחיתום נובע גם מהקושי של ארגונים וחברות בישראל לאבחן מהם בדיוק נכסי המידע שיש להגן עליהם ולהגן על הנכסים הנכונים באופן הולם. במידה וחברות הביטוח והארגונים בארץ יבצעו במקביל את המהלכים שציינתי ניתן יהיה לשפר את הכמות, האיכות והרווחיות של פוליסות ביטוחי הסייבר בישראל".

המאמר נכתב על ידי רו"ח חנן טויזר, דירקטור, מנהל תחום יעוץ מערכות מידע בפאהן קנה ניהול בקרה ופורסם בשבועון 'עדיף'. לצפיה במאמר בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 413 kb ]