• הכנת תוכנית עסקית ותוכנית שיווקית
  • סיוע וליווי תהליך בחירת משקיעים פוטנציאלים
  • אישורים לקרנות, רשויות ממשלתיות ותוכניות עידוד