אנו מסייעים לארגונים דינאמיים להעצים את פוטנציאל הצמיחה שלהם על ידי מתן ייעוץ פרקטי ויישומי באמצעות מגוון רחב של שירותים.

עיקרי השירותים

ביקורת וחשבונאות

כל ארגון מפיק דוחות כספיים המשקפים את פעילותו. מאחורי המספרים בדוחות עומדות פעילויות שונות אותן חשוב להכיר ולהבין. אנו מעניקים מגוון שירותים, לרבות: ביקורת דוחות כספיים, עריכת דוחות כספיים ושירותים נוספים במסגרת תהליך הביקורת.

מיסוי מקומי ובינלאומי

בשל הפיכת העולם לגלובאלי חברות רבות מתמודדות עם סוגיות מיסוי מורכבות. אנו נסייע לך לנהל את מדיניות המסים של חברתך הן בשוק המקומי והן בפעילויות בחו"ל תוך ראייה כוללת של כל פעילות הקבוצה. השירותים: תכנוני מבני מס מקומי ובינלאומי, מחירי העברה, מיסוי נאמנויות, מסים עקיפים ועוד.

שירותי ייעוץ בתחום הבקרה

סיכונים הינם בלתי נמנעים אך ניתן לנהל אותם. תחום הבקרה הפך להיות נורמה עסקית בארץ ובעולם וכמו שסיכונים הולכים ומתרבים כך גם הדרישות הרגולטוריות הולכות וגדלות. השירותים בתחום הבקרה: ביקורת פנימית, ביקורת חקירתית, ביקורת מערכות מידע, SOC1 ועוד

שירותי ייעוץ כלכלי

פאהן קנה יועצים הינה חברת בת של משרד רו"ח פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel ומהווה את זרוע שירותי הייעוץ הכלכלי והעסקי. החברה מספקת מגוון שירותים: ייעוץ עסקי והכנת תוכניות עסקיות, ליווי עסקאות, הערכות שווי והקצאות עלות רכישה (PPA), בדיקת נאותות כלכלית (Due Diligence), מימון תאגידי, הבראה והשבחת חברות, מכשירים ומודלים פיננסיים, חוות דעת מומחה לבתי משפט ויישוב סכסוכים. צרו קשר: info@il.gt.com

מאמרים מקצועיים

הכר את אנשינו

 מצא מומחה לפי

או

או

או לפי שם

קריירה

במשרדנו מועסקים רואי חשבון, בוגרי תואר ראשון בחשבונאות, עורכי דין, משפטנים, בוגרי תואר שני במנהל עסקים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים

לצפייה במשרות פנויות לחץ/י כאן
אודותינו

סרטון המשקף את ערכי הרשת הבינלאומית בה אנו חברים

מבית היוצר של פאהן קנה

לצפייה לחץ/י כאן

מן העיתונות

09 מאי 2018

הסדרת ההליכים ליישוב תביעות

ב-10 בינואר 2018 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר את תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (מוסד ליישוב סכסוכים), התשע"ח-2017 הדן בהקמת מוסד שיברר תביעות של מבוטחים ומוטבים, המבקשים לממש את זכויותיהם לאחר שתביעתם נדחתה. מטרתו הייתה לייעל את הליכי יישוב הסכסוכים בתחום הביטוח, באופן שיאפשר מיצוי זכויות, טיפול הוגן, מקצועי, יעיל ומהיר וכן הפחתה של העומס המוטל על בתי המשפט. ב-0 3בינואר אישרה ועדת שרים לענייני חקיקה את הקמת מוסד הבוררות שנועד לשנות את העמדתם הנחותה של המבוטחים למול חברות הביטוח במחלוקות משפטיות. אך ב-7 בפברואר הוצא סעיף בוררות חובה בענף הביטוח מחוק ההסדרים לשנת 2019 על ידי שר האוצר, משה כחלון ויו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין. מנתוני הרשות עולה כי בשנים 2010–2016 חלה עליה של כ-95% במספר הפניות המתקבלות ברשות נגד גופים מוסדיים בנושאי ביטוח וחיסכון פנסיוני. כמו כן, הרשות מציינת כי בשנים 2016-2014 חל גידול של כ-25% במספר התביעות המגיעות לבתי המשפט בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני וכ-64% מהתביעות מסתיימים בפשרה. מדובר בנתונים מדאיגים. מספר הפשרות הרב מעיד כי גם פונים המחליטים לתבוע בבית משפט נאלצים לבסוף להסכים לפשרה מבלי למצות את מלוא זכויותיהם, כדי להביא לסיום ההליך באופן מהיר יותר. במסגרת המתווה שהוצע, המוסד שיוקם יברר אך ורק תביעות שנדחו על ידי הגוף המוסדי (באופן חלקי או מלא) או שלא נענו כלל. זאת, על מנת להבטיח את יעילות המוסד ולאפשר לצדדים הזדמנות להתנהל במישרין וללא מעורבות חיצונית. כמו כן, ההצעה לא אפשרה לתאגיד המעסיק מעל חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים, להגיש תביעה למוסד. זאת, מתוך הנחה שלתאגיד כזה ישנם המשאבים ואורך הרוח על מנת להתמודד מול הגוף המוסדי. בנוסף, ההצעה החריגה תביעות הכוללות צד ג'. עוד קבעה ההצעה לוחות זמנים שיבטיחו שהליך בירור התביעה יהיה יעיל ומהיר ככל האפשר. הנחת היסוד הייתה שעל פי רוב, הפונה נמצא במצב של מצוקה פיננסית או במצב שבו הוא נזקק לתגמולי הביטוח ומולו ניצב גוף בעל אמצעים להמשיך להתדיין, מתוך אינטרס מובהק להמשיך את הדיון המשפטי ולהתיש את הפונה. עוד הוצע שבמקרים שבהם פעולת הגוף המוסדי גרמה לפונה נזק שאינו נזק ממון, יהיה רשאי המוסד לפסוק פיצויים בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין

09 מאי 2018

GDPR בדרך להפוך לסטנדרט עולמי

אחד הביטויים החזקים ביותר של הגישה האירופית הוא רגולציית ה-GDPR (General Data Protection Regulation) שתיכנס לתוקף מלא ב-25 במאי השנה. הרגולציה קובעת שהמשתמש עליו נאספים נתונים הוא הבעלים של אותם נתונים ומטילה קנסות ועיצומים חמורים על גופים שיפרו את המגבלות על איסוף, עיבוד והגנה על מידע אישי של אזרחי האיחוד האירופי – קנסות שיכולים להגיע עד 4% ממחזור ההכנסות העולמי של הגוף הנקנס או עד 20 מיליון אירו. רגולציית ה-GDPR היא אחד מנושאי השיח החמים בעולם ה-IT, אך הדיון בעניינה מחמיץ במידה רבה את המשמעויות וההשלכות הרחבות יותר שגלומות ברגולציה זו על הכלכלה הדיגיטלית העולמית.

01 מאי 2018

תנו דיווח משולב | עברי ורבין

דיווח כספי משולב, אשר יכלול התייחסות גם לנושאים שמעבר למספרים, ישפר את ההבנה האמיתית של מצב החברות