הכנס הסתיים

שמחנו לקחת חלק בפאנל מומחים בנושא השקעות נדל"ן, במסגרת הוועידה החצי שנתית לניהול הון משפחתי ופמילי אופיס אשר התקיימה ביום חמישי בתאריך 21.11.2019, במרכז הכנסים, הבורסה לני"ע, תל אביב.

הוועידה עסקה בהרחבה בהשקעות הנדל"ן, נושאי מיסוי בעת העברה בין דורית, איתור סימנים מקדימים להונאות, סקירת חידושי החקיקה בתחום המיסוי בישראל, שימוש במוסד הנאמנות, בחירת ומדידת ספקים כגון בנקים, עו"ד ומנהלי עושר, בחינת האיומים הביטחוניים הניצבים בפני מדינת ישראל, ניתוח המצב המקרו כלכלי הגלובאלי וסקירה של תעשיית ניהול העושר והפמילי אופיס בעולם ובישראל.

פאנל מומחים_ועידת הנדלן

רו"ח מיקי בלומנטל שותף מנהל, פאהן קנה ושות'
רו"ח יגאל רופא מנהל מחלקת מסים, פאהן קנה ושות'
רו"ח שי עברון רו"ח שי עברון, דירקטור, פאהן קנה יועצים בע"מ
פאהן קנה
  • מרכז הכנסים, הבורסה לני"ע, תל אביב
טל': 03-7106666 צור קשר: