הערכת שווי עסק היא משימה לא פשוטה

הערכת שווי עסק היא משימה לא פשוטה.

עם זאת, קיימות נסיבות – מסחריות, עסקיות או לצורכי דיווח – בהן הצורך בהערכת שווי הינו חיוני.

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב