הצורך בהערכת שווי הינו חיוני

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב