article banner

גלגל החוסן הפיננסי בניהול תזרים מזומנים The Resilience Wheel

גלגל החוסן הפיננסי בניהול מזומנים - The Resilience Wheel, המאפשר למנהלים ולבעלים למקד את מאמצי הארגון במצבי לחץ ומשבר. גלגל החוסן הפיננסי מעניק שש נקודות מפתח לעסקים בניהול המזומנים בארגון. המודל פותח על בסיס ידע וניסיון ברשת Grant Thornton ומשמש עסקים רבים בעולם.

במסמך בלינק המצורף ריכזנו את הכלים הפיננסים לניהול המזומנים בארגון:

1. ניהול תזרים מזומנים

2. היערכות לשעת חירום

3. התנהלות הארגון מול בעלי המניות

4. כח אדם

5. הקמת צוות ניהול תחת משבר

6. בחינת חוזים ומערכות הסכמים

לקריאת המסמך לחץ/י כאן.