article banner

סל שירותים לנפגעי קורונה

התפשטות נגיף הקורונה יוצרת עבור כולנו אתגרים פנים ארגוניים וחיצוניים, המחייבים תגובה מידית במישורים שונים. אף אחד מאתנו לא יודע מתי התפשטות הנגיף תיעצר ותאפשר לנו לחזור לשגרה. בינתיים עלינו להיערך במישורים שונים על מנת להפחית למינימום האפשרי את הנזקים לארגון.

פאהן קנה הקימה צוות מיוחד במטרה לתת מענה לארגונים המתמודדים עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה בסוגיות בוערות רלוונטיות.

אנו ערוכים באופן מיידי לסייע לכם גם בעבודה מרחוק!

נשמח לעמוד לשירותכם בסוגיות ספציפיות הבאות וכמובן בכל סוגייה אחרת שעולה:

 • עבודה עם גורמים בחו"ל - השמיים הסגורים עצרו את הכלכלה הגלובלית. אנו מציעים בשילוב הרשת הגלובלית Grant Thornton בסיוע בעבודה מול לקוחות, ספקים וגורמי מימון בעולם.
 • תוכניות התייעלות - סיוע במציאת מקורות חסכון בהוצאות וכן בתיעדוף והקטנת השקעות.
 • יישום תכנית חירום כלכלית להגנה על האיתנות הפיננסית של העסק.
 • חשיבה ומיפוי מקורות הכנסה חליפים לארגון.
 • מע"מ ומס הכנסה - טיפול בדחיית מקדמות ותשלומי מע"מ ומס הכנסה מול רשות המיסים.
 • הכרה בהוצאות - בחינת הוצאות שיכולות להיות מוכרות כתוצאה מהמעבר לעבודה מהבית.
 • זיהוי פעולות קריטיות - זיהוי והחלטה על הפעולות המהותיות, על מנת לתעדף נכון את תשומת הלב של ההנהלה והעובדים, זיהוי המשאבים שנדרשים לקיום התהליכים המהותיים, וגורמי השבתה פוטנציאליים.
 • התאוששות מאסון - סיוע בהיערכות ההנהלה בנושא התאוששות מאסון תוך התאמת נהלי חירום והתמודדות עם אירוע הקורונה על מנת לייצר המשך פעילות הארגון בתרחישי קיצון רלוונטיים להתמודדות עם האירוע.
 • אסטרטגיה ארגונית - בנייה ואישור נוהל קורונה, תכנית המשכיות עסקית, התכוננות לתרחישי קיצון ושגרה.
 • אחריות חברתית - סיוע בגיבוש צעדי תמיכה ארגוניים בעובדים ולקוחות השוהים בבידוד, גיבוש מוצרים ושירותים ללקוחות הנמצאים בבידוד, איזון בין דאגה לעובדים לבין המשכיות עסקית. גיבוש צעדים למניעת הדבקות.  
 • ממשל תאגידי - חיבור הדירקטוריון להיערכות הארגון, בניית מנגנון שישלב את הדירקטוריון בלקיחת אחריות ובעזרה להנהלה.
 • בטיחות וגהות - גיבוש תוכנית למערך הבטיחות והגהות לצמצום סיכויי החשיפה בארגון ולפגיעה במערכי הליבה בהשבתה חלקית. 
  לחץ על הסרטון כדי לקבל טיפים ועצות מארז מימון, ראש תחום בטיחות וגהות בפאהן קנה ניהול בקרה בע"מ, כיצד ניתן לצמצם בארגון את סיכוני ההדבקה ע"י מתודולוגיה בעלת מספר שלבים. 
 • עבודה מרחוק אבטחת מידע - הגדרת רמת אבטחת המידע בהפעלת פעילות הארגון מרחוק, זמינות אמצעי מחשוב הולמים לעבודה מרחוק, לרבות קיום תרגולים ובחינות טרם ההחלטה על היקף שימוש מלא. הגדרת נהלים לשמירה על רמת אבטחת מידע, לרבות מתן הנחיות ספציפיות להונאות פישינג.
  לחץ על הסרטון כדי לצפות בחנן טויזר, שותף, מנהל מחלקת מערכות מידע בפאהן קנה ניהול בקרה מדבר על המושג "פישינג" וכיצד ניתן להגן על מערכות המידע בארגון בתקופה זו.
 • מקורות מימון פרטיים ופתרונות ממשלתיים - סיוע בעבודה מול גורמי מימון ובנקים, הגדלת מסגרות אשראי לרבות בקרן הלוואות בערבות המדינה שהופעלה למטרות אלו.
  צפה בסרטון על מנת לקבל טיפים מרו"ח שלומי ברטוב, מנכ"ל פאהן קנה יועצים אשר מסביר על התכניות לקבלת מענקים עבור התמודדות עם האתגרים של וירוס הקורונה.

צפה בסרטון נוסף של רו"ח שלומי ברטוב המסביר על הלוואות לעסקים בערבות מדינה, ההלוואות מאפשרות לעסקים לצלוח את משבר הקורונה. פאהן קנה יועצים מסייעת לעסקים בהגשת וטיפול ההלוואה.