article banner

תכנון תרחישים: כיצד לשפר את חוסנו של העסק בתקופת אי וודאות

עננת הקורונה עדיין מרחפת מעלינו ובכל רחבי העולם נעשים מאמצים אדירים למציאת תרופה ומציאת חיסון שיוכלו להחזיר את השגרה לחיינו.
מתוך מסכי הטלוויזיה, ברחוב ובכל פינה בגלובוס דנים בחשש מגל שני של התפרצות, דבר שמשפיע על הכלכלה העולמית, אולי אפילו יותר מהמשבר הבריאותי.
תכנון התרחישים הוא כלי חיוני לזיהוי והפחתת הסיכונים האפשריים על העסק יחד עם זיהוי וניצול הזדמנויות עסקיות לצמיחה ושגשוג. כבר היום ניתן לראות את העסקים שעברו למכירה באון ליין, פתרונות שנמצאו לעולם המלונאות, מתקני ספורט, מזון, רשתות שיווק ורבים אחרים.
 
תכנון תרחישים, הכולל תהליך של מספר צעדים המגדילים את חוסנו של העסק, בתקופה של אי וודאות כלכלית ומייצרים אופק לשרידות ושגשוג בחודשים ובשנים הבאות:

  • זיהוי הסיכונים, ההזדמנויות והמדדים המובילים
  • הערכת משך זמן המשבר והשפעתו על התזרים הפיננסי
  • יצירת מנופי הזדמנות חדשים ומימושם בעיתוי נכון
  • מודיעין על מתחרים שעשוי להצביע על שינויי מגמה בענף
  • בדיקות חוזרות לבדיקת יעילות תכנית הפעולה ועדכונה בהתאם

מומחים רבים בעולם מציינים כי הקורונה כאן כדי להישאר, עלינו לזהות את מידת השפעתה על חיי היום יום שלנו ולבצע את ההתאמות הנדרשות כדי להוציא את הלימונדה מהלימון.
עבור עסקים רבים, השפעת הקורונה כפולה וחובה עליהם לבצע תכנון מקדים ומקיף ככל הניתן לסכנות וההזדמנויות הצפויות. עסק כיום לא יכול להרשות לעצמו לומר "לי זה לא יקרה" עליו לקדם תכנית שתהיה ערוכה לכל תרחיש שתמנע ממנו ליפול למוקשי הקורונה.

לפרטים נוספים בנושא תכנון ובנית תרחישים אפשריים, לחץ כאן [ 778 kb ]