article banner

צעדים פרקטיים לצליחת משבר הקורונה

צעדים פרקטיים וחיוניים לצליחת משבר הקורונה - תמריצים, מענקים הלוואות ומיסים

התפשטות נגיף הקורונה יוצרת עבור כולנו אתגרים פנים ארגוניים וחיצוניים, המחייבים תגובה מידית, תכנון קפדני ואורח רוח. פאהן קנה הקימה צוות מיוחד במטרה לתת מענה לארגונים המתמודדים עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה בסוגיות בוערות רלוונטיות.

אנחנו ממשיכים לרכז עבורכם מידע וכלים עדכניים שיכולים לסייע לכם להתמודד עם המשבר הנוכחי.

 להלן מידע בנושאים הבאים:

 1. דחיית מועדים לתשלומים והגשת דוחות לרשויות המס.
 2. מענק לעצמאיים ועסקים קטנים.
 3. קבלת הלוואות בערבות מדינה.
 4. מענקים של רשות החדשנות לתמיכה בתכניות המסייעות בהתמודדות עם המשבר.
 5. מדידת ביצועי תכניות מאושרות ברשות להשקעות.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת, גם בימים אלו, על מנת לסייע בצליחת המשבר הנוכחי, הן בנושאים המובאים בעדכון זה והן בנושאים נוספים.

 1. דחיית מועדים לתשלומים והגשת דוחות לרשויות המס: בעקבות המשבר הנוכחי, רשות  המסים  פרסמה מספר הודעות לעניין דחיית מועדי תשלום והגשת דוחות. להלן המידע שפורסם עד כה:
 • הארכת תוקף אישורים על ניכוי במקור וניהול ספרים: רשות המסים פרסמה כי תוקף האישורים על ניכוי במקור וניהול ספרים שמועדם פג ביום 31.3.2020 יוארכו עד ליום 30.4.2020 להודעה לחץ כאן
 • ארכות למלכ"רים וחברות לתועלת הציבור: רשות התאגידים פרסמה כי מועד הדיווח השנתי לרשות התאגידים בגין מלכ"רים וחל"צ נדחה ליום 31.7.2020 עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנת 2021, המועד נדחה עד ליום 31.7.2020 או עד למועד הארכה השלישית בהתאם להסדר אורכות למשרדי רו"ח להודעה לחץ כאן
 • דחיית דיווחי מע"מ – ביום 17 במרץ 2020 פרסמה רשות המסים הודעה על מתן אורכה בדיווח ובתשלום המע"מ של הדוחות התקופתיים בגין חודש פברואר 2020 לכלל העוסקים כדלהלן:

עוסקים שחייבים בדיווח מע"מ חד חודשי קיבלו דחיה עד ליום 26 במרץ 2020.

עוסקים שחייבים בדיווח מע"מ דו חודשי קיבלו דחיה עד ליום 27 אפריל.

להודעת רשות המסים לחץ כאן

 • הארכת אישורי מס הכנסה תיאומי מס – רשות המסים פרסמה כי האישורים בגין תיאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019 הוארך עד לתאריך תשלום משכורת חודש מאי ולא יאוחר מיום 13.6.2020 כמו כן, אזרחים שזקוקים לתיאומי מס חדשים מתבקשים לעשות זאת באמצעים מקוונים. 
 • דוחות ניכויים שנתיים משכר (טופס 126) ושלא משכר (טופס 856)רשות המסים פרסמה ביום 03 במרץ 2020, הודעה בדבר אורכה להגשת דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (856) (להלן: "דוחות ניכויים"), עד ליום 31 במאי 2020.

לתשומת לב כי בהתאם להודעה, החל משידור דוחות הניכויים לשנת המס 2019 תהיה אפשרות להגשת טופס הצהרה באופן מקוון בלבד.

לקישור להנחיות רשות המסים בקובץ PDF לחץ כאן [ 187 kb ]

 • ביטוח לאומי דמי אבטלה לעובדים שיצאו לחל"ת – ביטוח לאומי פרסמו הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה. 

 למידע נוסף ניתן לפנות אל:

עינת מליאר, מנהלת תחום מיסוי פרט 03-7106623

דוא"ל: Einat.Maliar@il.gt.com

 

 1. מענק לעצמאיים ועסקים קטנים

כפי שפורסם באמצעי התקשורת בימים האחרונים, בכוונת משרד האוצר ומשרד הכלכלה לתת מענק לעצמאיים ועסקים קטנים בגובה 6,000 ₪ בהתאם לעמידה בקריטריונים.

בהתאם לפרסומים, הקריטריונים לקבלת מענק לעצמאיים ולעסקים קטנים בעקבות משבר הקורונה, הם:

 • עצמאיים או מעסיקים מעל גיל 23.
 • מחזור שנתי של עד 300,000 ₪ (לשנת 2018)
 • הכנסה חייבת של עד 150,000 ₪ (לשנת 2018)
 • במקרה של משק בית משותף – הכנסה חייבת של עד 200,000 ₪ (לשנת 2018)

סכום המענק יעמוד על חצי מההכנסה החודשית הממוצעת בשנת 2018, או 6,000 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

רשות המיסים צפויה להקים מערך דיגיטלי שיאפשר לכל עצמאי למלא את פרטיו באזור האישי באתר האינטרנט, לבדוק את זכאותו ולהגיש בקשה לקבלת המענק.

נדגיש כי טרם פורסמו הנחיות בעניין זה, כך שייתכנו שינויים בקריטריונים לזכאות, כמו גם בדרכי הפעולה הנדרשות. עדכון בנושא זה יובא לידיעתכם מיד עם פרסומו.

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

מוטי ישר, רו"ח ממחלקת המסים במשרדנו 03-7106644

דוא"ל: Moti.Yashar@il.gt.com

 

 1. קבלת הלוואות בערבות מדינה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, הוקם מסלול ייעודי למימון הון חוזר במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

 למי מיועדת התכנית?

עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בפעילות העסקית כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו הכלכליות על העסק (ספקים, עובדים, מלאי וכיוצ"ב) ושהינם בעלי מחזור של עד 100 מיליון ₪.

מה גובה ההלוואה שניתן לקבל?

עד 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ₪, או עד 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25-100 מיליון ₪.

בין תנאי הסף:

 • העסק רשום בישראל ואין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים, אין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם ולא קיים חוב פגום.

דגשים נוספים:

 • מדובר בהלוואה למשך של עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים.
 • הריבית הינה הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק.
 • זמני הטיפול בבקשה יקוצרו לעד 9 ימי עבודה בבנק הנבחר.
 • העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 10% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

 אנו מסייעים בריכוז המידע הנדרש, מילוי הבקשה וליווי ההליך ככל הנדרש

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

לילך בושמיץ, מנהלת מחלקת תמריצים, 03-7106653

דוא"ל: Lilach.Butchmits@il.gt.com

שלומי ברטוב, מנכ"ל פאהן קנה יועצים, 03-7111690

דואל: Shlomi.Bartov@il.gt.com

 

 1. מענקים של רשות החדשנות לתמיכה בתכניות המסייעות בהתמודדות עם המשבר

במסגרת רשות החדשנות נפתחו להגשה שלושה קולות קוראים לתמיכה בתכניות מחקר ופיתוח שיסייעו במניעה, טיפול והתמודדות עם אתגרי נגיף הקורונה. 

קולות קוראים לתכניות מו"פ בשלבים מוקדמים וכן פרויקטים בשלבי פיתוח, הרצה והדגמה שיוכלו לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה:

 מטרת המסלול:

 פיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות בתחומי הטיפול וההתמודדויות השונות עם וירוס הקורונה.

 • קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

 למי התכנית מיועדת?

 חברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות לבצע פרויקטים בתחום הבריאות הדיגיטלית

כמה כסף אפשר לקבל?

 • תמיכה כספית בשיעור של 20%-50% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

קריטריונים עיקריים לקבלת מימון:

 • קידום מערכת הבריאות בישראל ובריאות הציבור בישראל ובעולם.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • יכולות החברה, כולל יכולות ניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה.

 מועדי הגשת הבקשות: 26.03.3030, או 7.4.2020 בשעה 14:00

תשובות צפויות תוך עשרה ימים מהמועד האחרון להגשה.

 קול קורא תכניות מחקר ופיתוח ותכניות הרצה ("פיילוטים") של חברות תעשייתיות למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף הCOVID19 ("הקורונה")

 מטרת המסלול

 • פיתוח ויישום מוצרים, חומרי-גלם או תהליכים אשר נועדו למניעה, טיפול או התמודדות עם הנגיף.
 • האצת פתרונות בשלבי פיתוח שונים, לרבות שלבי הרצה, וקיצור זמן הגעתן לשוק.
 • פיתוח פתרונות המסייעים להתמודדות מפעלים עם הנחיות הממשלה, תוך יצירת המשכיות תפעולית.
 • פיתוח ויישום טכנולוגיות המהוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה המייצרות ערך ותחרותיות למשק הישראלי בתרומה צפויה להתמודדות עם הנגיף.

 למי התכנית מיועדת?

 חברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים: יצרני ציוד רפואי, ציוד טיפולי, ציוד מניעת הדבקה, רפואה מרחוק, מכשירי מדידה ובקרה, טקסטיל, ייצור כימיקלים, פולימרים ופלסטיק ועוד.

ניתן להגיש תכניות מו"פ הכוללות פיתוח מוצרים, חומרי גלם, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הדגמה יישומית, פיתוח אב-טיפוס בשלבי מו"פ סופיים או פיתוח תהליך גמלון במעבר מייצור ניסיוני לייצור סדרתי.

כמה כסף אפשר לקבל?

 • תמיכה כספית בשיעור של 30%-70% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • סעיפי תקצוב ייחודיים לתעשיית הייצור.

מהם הקריטריונים העיקריים לקבלת המימון

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • תרומת התכנית להתמודדות עם הנגיף והקרבה לשוק.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.

 הליך בדיקה מקוצר

מועדים:   קול קורא 1: 30/03/2020 שעה 14:00

              קול קורא 2: 20/04/2020 שעה 14:00

              קול קורא 3: 04/05/2020 שעה 14:00

              קול קורא 4: 18/05/2020 שעה 14:00

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

לילך בושמיץ, מנהלת מחלקת תמריצים, 03-7106653

דוא"ל: Lilach.Butchmits@il.gt.com

שלומי ברטוב, מנכ"ל פאהן קנה יועצים, 03-7111690

דואל: Shlomi.Bartov@il.gt.com

 

 1. מדידת ביצועי תכניות מאושרות ברשות להשקעות

הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה פרסמה ביום 16/03/2020 הודעה ובה היא מתייחסת לראשונה להשפעות נגיף הקורונה ולאופן מדידת ביצועי תכניות ברשות להשקעות.

בהודעה קיימת הנחיה לחברות אשר להן תכניות פעילות ברשות להשקעות, בין אם תכניות מכוח החוק לעידוד השקעות הון (מסלול מענקים) או בין אם לפי הוראות מנכ"ל השונות (כגון תכנית להעלאת הפריון בתעשייה, מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם וכו') להקפיד לאסוף אסמכתאות לגבי ההשפעות העסקיות של הנגיף. אסמכתאות יכולות להיות ביטולי הזמנות מצד לקוחות, אי הגעת משלוחים של חומרי גלם וכיוצ"ב.

נשמח לסייע בהיערכות לארגונים שהנושא הנ"ל רלוונטי עבורם.

לצפייה בפרסום הרשות להשקעות - לחץ כאן

למידע נוסף ניתן לפנות אל:

יעקב ברשטיין, מנהל בכיר במחלקת המסים 03-7106641

דוא"ל: yakov.bershtein@il.gt.com

 

כאמור, אנו שותפי במשרד ועובדיו עומדים לרשותכם בכל דבר ועניין ובפרט בשעה זו.

ביחד נעשה ונתגבר.