article banner

ייעוץ כלכלי/עסקי

הניסיון מראה כי חברות שביצעו בדיקת נאותות בזמן רכישת חברה שיפרו את רווחיותם בעסקה.

לתרגם

ייעוץ עסקי

רו"ח שלומי בר-טוב

מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ

ליצירת קשר