חברות ישראליות ייחשפו לתקנים חדשים של דו"חות אחריות תאגידית

כתבה על חברות ישראליות שייחשפו לתקנים חדשים של דו"חות אחריות תאגידית. נערך כנס שיזם עברי ורבין, מנכ"ל גוד ויז'ן מבית פאהן קנה, כדי לאפשר לחברות ישראליות לשמוע ממקור ראשון על ההתפתחויות בתחום, בין השאר לקראת השקת תקן דיווח SRS.