article banner
מן העיתונות

תפיסות המשקיעים לגבי הסיכונים השתנו

שלומי ברטוב שלומי ברטוב
אייקון של DUNS100 המעיד על החברות המובילות בדירוג לשנת 2017

"תפיסות המשקיעים לגבי הסיכונים השתנו"

רצף האירועים החריג המתרחש בעולם בתקופה האחרונה משפיע באופן משמעותי על שוק ההון. לקראת פורום Duns 100 לבכירי שוק ההון, כמה מהאנשים המובילים את שוק ההון הישראלי מתייחסים למספר סוגיות מרכזיות המלוות את השוק בתקופה הנוכחית

רו"ח שלומי ברטוב, שותף ומנכ"ל פאהן קנה יועצים: "קיימות מגמות מנוגדות: מצד אחד אנו רואים לחצים אינפלציוניים במדינות רבות בעולם וגם בישראל. בנק ישראל הודיע על העלאת ריבית והציג תוואי של העלאות ריבית נוספות במטרה לצנן את הביקושים במשק בעיקר בתחום הדיור.

תמונות של 4 משתתפים בכתבה

מצד שני קיימת עדין אי ודאות לגבי תוצאות המלחמה באוקראינה והשלכותיה על הכלכלה במדינות השונות.

המשבר באוקראינה הוסיף אי וודאות נוספת לאי הוודאות הקיימת בתהליכי היציאה ממשבר הקורונה, שטרם הושלמו ומשפיעים על מדינות שונות וענפים שונים באופן לא הומוגני.

ניתן לראות השפעה לטווח ארוך, בדומה לעולם הרפואי (Long-COVID), ככל שהציבור והמשקיעים מזהים סיכונים שלא תומחרו הם עשויים לדרוש פרמיית סיכון גבוהה יותר וזאת לאחר הפנמה שהסיכונים בעבר לא תומחרו במלואם.

בהקשר זה יש לציין כי תפיסות המשקיעים לגבי הסיכונים השתנו, בהתחשב בהתייקרות של משאבים (חומרי גלם, אנרגיה, מזון וכו), עלויות אספקה גלובליות (מחירי הובלה), ועליות בריביות חסרות הסיכון. מרכיבים אלו תורמים לעלייה בציפיות אינפלציה ומלמדים על פוטנציאל לעליית ריביות בעתיד".

כיצד ההעלאות הריבית המקומית והגלובלית צפויה להשפיע על שוק ההון המקומי והגלובלי?

רו"ח שלומי ברטוב: "שוק ההון לא היה מופתע מהעלאת הריבית האחרונה ותמחר העלאת ריביות. שוק ההון צפה את העלאת הריביות ואת העליה באינפלציה החזויה כפי שמתבטא במחירים ובתשואות של אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות.

היציאה המהירה של ענפים מרכזיים בכלכלה ממשבר הקורונה תרמה לצמיחה במשק אך שינויים בדפוסי הקניה, השיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית והמשבר באוקראינה תרמו לאי ודאות בשווקים. ניתוח המידע משוק ההון מלמד שהתחזיות לאינפלציה בישראל לתקופה של 10 שנים עלו בלמעלה מ- 1% לעומת התקופה לפני המשבר".

להמשך קריאת הכתבה בכלכליסט 24.04.2022: