ארגונך מתבקש למפות את סיכוני הדיווח, לתעד ולהעריך את טיב מערך הבקרה הפנימית בחברה, ולאחר מכן הצהרה זו נבדקת על ידי רואה החשבון של החברה, אשר מחווה עליה דעה.

משרדנו מסייע לך להכין את החברה לדרישות סעיף 404 ב - "Sarbanes Oxley Act" וכן לתקנות רשות ני"ע בישראל בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
(ISOX). תקנות אלו דורשות הצהרת יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל וסמנכ"ל
הכספים על טיב מערך הבקרה הפנימית.

התמחות ב- SOX ו- ISOX

למשרדנו התמחות מיוחדת ביישום דרישות הבקרה הפנימית של חוק "Sarbanes Oxley" אשר מהווה כיום סטנדרט מקובל בכל הקשור לניתוח סיכונים תיעוד ובדיקה של סביבת הבקרה.  אנו מבצעים עבודות רבות בתחום זה ובשנים האחרונות צברנו אלפי שעות ניסיון בעבודות SOX עבור חברות ממשלתיות, גופים מוסדיים וחברות ציבוריות תוך שימוש במתודולוגיה ותוכנות מחשב ייעודיות לדרישות החוק.  בנוסף, אנו מביאים עימנו את ניסיוננו רב השנים בביקורת ובקרה פנימית, ביקורת חקירתית וביקורת מערכות מידע ממוחשבות.

למרות שיישום החוק הינו חובה סטטוטורית משרדנו מאמין כי על התהליך להיות מועיל ובעל ערך מוסף לארגון, תוך הפרעה מינימאלית למהלך העבודה השוטף. לפיכך, אנו מתמקדים במתן המלצות שיישומן יביא לארגון ערך תוך השקעה מינימאלית של משאבים.

הייחודיות של פאהן קנה ניהול בקרה

  • התמחות בתחום הבקרה  ומתן המלצות המותאמות לצרכי הארגון
  • שימוש במתודולוגיה בינלאומית
  • ניסיון מוכח של ביצוע סעיף  404 בעשרות חברות בארץ
  • שילובן של מחלקות מתמחות בתהליך היישום
  • עלות סבירה

מתודולוגיה בינלאומית

תיאור סכמתי של שלבי העבודה ביישום SOX - מתודולוגיה בינלאומית

בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית (SOX) פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ ליצירת קשר