hero banner

תקציר

רו"ח סיגל חכים, דירקטורית במשרדנו.

התמחויות

  • ביקורת בחברות ציבוריות ופרטיות ועריכת דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (IFRS) וכללי חשבונאות ישראלים בתחום הנדל"ן והבנייה, הייטק ומסחר.
  • בדיקות נאותות וחוות דעת.
  • הכנת דוחות מס של חברות, דוחות אישיים למס ומתן מענה שוטף בענייני מס.
  • הכנת דוחות לתשקיף לצורך הנפקת ניירות ערך.

השכלה

1996-2000: תואר רו"ח במכללת רמת גן.

 

הכר את אנשינו