רן יעקבס ראש תחום מימון חוב לתאגידים תל-אביב 077-7706737

תקציר

רו"ח רן יעקובס הינו בעל ניסיון עשיר בגיוס אשראי בנקאי וחוץ בנקאי. רן ליווה במסגרת עבודתו חברות בתהליכי גיוס אשראי חדש וכן במימון חדש של אשראים קיימים. בנוסף, כהן רן בעבר כסמנכ"ל כספים בחברה ציבורית שפעלה הן בישראל והן בלונדון במסגרתה השלים הן גיוסי הון והן גיוסי איגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

התמחויות

  • הובלה של חברות שונות בגיוס אשראי להקמת פרויקטים שכללו בין השאר הקמת מרכזים מסחריים, הקמת בית חולים לחולים סיעודיים,  פרויקטי מגורים בכל הארץ, וכן פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית (פינוי בינוי  וכן פרויקטים של ת.מ.א. 38- 2 ו-38- 1).
  • ליווי גופים בגיוס אשראי חוץ בנקאי להשלמות הון לפרויקטים של נדל"ן לרבות פרויקטי ת.מ.א. 38.
  • ליווי של מספר רב של חברות במימון חדש ו/או מחזור של הלוואות לטווח ארוך כנגד נכסים מניבים.
  • ליווי חברות קמעוניות בגיוס אשראי.
  • ליווי גופים ציבורים כגון תאגידי מים ועוד בהליכי גיוס אשראי מגופים בנקאים וכן מגופים מוסדיים.
  • ליווי חברות בגיוס אשראי לשם הרחבת פעילותם לרבות אשראי לרכישת חברות חדשות .
  • ליווי גופים בבחינת דרכים לייעול וחסכון בעלויות האשראי הקיים.

השכלה:

1999-היום: רואה חשבון מוסמך

1993-1997: תואר ראשון בחוג למנהל עסקים, התמחות בחשבונאות