אלעד עדיני דירקטור בכיר, מחלקה מקצועית תל-אביב 03-7106622

תקציר 

רו"ח אלעד עדיני בעל ניסיון ומומחיות בתקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS) ובתקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP). רו"ח עדיני משמש גם כמרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול, בקורסים שונים בחשבונאות פיננסית בחוג לחשבונאות ובחוג לניהול (תואר ראשון) ובלימודי התואר השני (MBA). בנוסף רו"ח עדיני משתתף קבוע בישיבות הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי בלשכת רואי חשבון בישראל ומרצה בערבי עיון ובהשתלמויות בלשכת רואי חשבון בישראל.

התמחויות

  • ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) ובתקינה חשבונאית הישראלית (Israeli GAAP), בין היתר, בתחומים הבאים: צירופי עסקים, הכרה בהכנסה, מכשירים פיננסיים, חכירות, הטבות לעובדים, מדידות שווי הוגן.
  • ייעוץ חשבונאי, מתן תמיכה מקצועית לרבות כתיבת חוות דעת מקצועיות בנושאים חשבונאיים וליווי צוותי הביקורת במשרד.
  • ייעוץ מקצועי לחברות בנושאי יישום התקינה הבינלאומית בחשבונאות בדיווח הכספי ועבודה מול מנהלי כספים וחשבים, לרבות במסגרת תשקיפים לסוגיהם והנפקת ניירות ערך בישראל.
  • סקירה מקצועית של דוחות כספיים של חברות ציבוריות בישראל, לרבות תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, טרם הגשתם לרשויות וכן של גופים נוספים דוגמת משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות.
  • לימוד מתמשך ומחקר של החומר המקצועי בנושאי חשבונאות, ביקורת, חקיקה ורגולציה והתפתחויות שחלות בהם, בארץ ובעולם.
  • כתיבה ועריכה של חוזרים מקצועיים, ניירות עמדה ומאמרים מקצועיים.
  • בניית הדרכות ופרזנטציות במגוון נושאים. הובלה והשתתפות במערך ההדרכות המשרדי בנושא חידושים והתפתחויות במסגרת ה- IFRS ובתקינה החשבונאית הישראלית.

השכלה

2010-2011: תואר שני במנהל עסקים (MBA), האוניברסיטה העברית

2008: לימודי שנת השלמה בחשבונאות (שנה ד'), אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול

2004-2007: תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה (מסלול דו- חוגי), הפקולטה לניהול וביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב