אלעד עדיני דירקטור, מחלקה מקצועית תל-אביב 03-7106622

השכלה

2010-2011: תואר שני במנהל עסקים (MBA), האוניברסיטה העברית.

2008: לימודי שנת השלמה בחשבונאות (שנה ד'), אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול.

2004-2007: תואר ראשון בחשבונאות ובכלכלה (מסלול דו- חוגי), הפקולטה לניהול וביה"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב.

ניסיון מקצועי

התמחויות:

  • ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS) ובתקינה חשבונאית ישראלית (Israeli GAAP), בין היתר, בתחומים הבאים: צירופי עסקים, מכשירים פיננסיים, הטבות לעובדים, מדידות שווי הוגן.
  • ייעוץ חשבונאי, מתן תמיכה מקצועית לרבות כתיבת חוות דעת מקצועיות בנושאים חשבונאיים וליווי צוותי הביקורת במשרד.
  • ייעוץ מקצועי לחברות בנושאי יישום התקינה הבינלאומית בחשבונאות בדיווח הכספי ועבודה מול מנהלי כספים וחשבים, לרבות במסגרת תשקיפים לסוגיהם והנפקת ניירות ערך בישראל.
  • סקירה מקצועית של דוחות כספיים של חברות ציבוריות בישראל, לרבות תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, טרם הגשתם לרשויות.
  • לימוד מתמשך ומחקר של החומר המקצועי בנושאי חשבונאות, ביקורת, חקיקה ורגולציה והתפתחויות שחלות בהם, בארץ ובעולם.
  • כתיבה ועריכה של חוזרים מקצועיים, ניירות עמדה ומאמרים מקצועיים.
  • בניית הדרכות ופרזנטציות במגוון נושאים. הובלה והשתתפות במערך ההדרכות המשרדי בנושא חידושים והתפתחויות במסגרת ה- IFRS.

ניסיון באקדמיה

החל משנת 2010 ואילך: אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול - מרצה מן החוץ בקורסים בחשבונאות פיננסית בחוג לחשבונאות ובחוג לניהול (תואר ראשון) ובלימודי התואר השני (MBA).